Marabu 48

Marabu

, familyasın­dan, Afrika’da yaşayan leşle beslenen . En büyük leylek türü olan marabunun uzunlu­ğu 150 cm’ye, kanat açıklığı 2,6 m’ye ulaşır. Tüyleri büyük ölçüde boz ve beyaz, çıplak boynu ve başı pembedir.

Boynunda şişebi­len bir kese vardır. Gagası uzun ve kalındır. Marabular çoğunlukla leş yer. Çoğu zaman akbabalarla bırlikte beslenen bu kuşlar leş başında akbabalara baskın çıkar ve beslenme sırasında önceliği alır.

En irileri yaklaşık 1,2 m uzunluğa ulaşabilen, Türkiye’de belone belone cinsi bulunan fosfor kaynağı balık.
Afrika'da yaşayan leşle beslenen en büyük leylek türü

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language