Maratha savaşları

Maratha savaşları, İngilizler ile Maratha Konfederasyonu arasında çıkan ve konfede­rasyonun yıkılmasıyla sonuçlanan üç çarpış­ma (1775-82, 1803-05,. 1817-18).

I. Maratha Savaşı, İngilizlerin, Pişva görevini üstlenmek isteyen Raghunath Rao’ yu desteklemesi üzerine başladı. İngiliz­ler, Ocak 1779’da Vadgaon’da yenik düş­melerine karşın savaşı sürdürdüler (Vadgaon Sözleşmesi). Savaşın sonunda imzalanan Salbai Antlaşması’yla Bombay vakınındaki Salsette Adası İngilizlere bıra­kıldı.

II. Maratha Savaşı, Pişva II. Baci Rao’nun önde gelen Maratha kabilelerinden olan Holkarlar karşısında yenik düşüp İngilizlere sığınması ve Aralık 1802’de Puna’da İngiliz askerlerinin bulundurulmasını öngö­ren Bassein Antlaşması’nı imzalaması üzerine başladı. Sindhia ve Bponsle aileleri bu antlaşmaya karşı çıkarak İngiliz yöneti­mine karşı mücadeleye giriştiler. Ama Las­vari ve Delhi’de Lord Lake, Assaye ve Argaon’da da Sir Arthur Wellesley (sonra­dan Wellington dükü) tarafından yenilgiye uğratıldılar. Bunun üzerine Holkarlar da savaşa katıldı ve Marathalar, Orta Hindis­tan ve Racasthan bölgelerinde varlıklarını korudular.

III. Maratha Savaşı, İngiliz genel vali Lord Hastings’in, Pindarilere (Maratha şef­lerine bağlı atlı çeteler) karşı sürdürdüğü seferler sırasında, Maratha topraklarını isti­la etmesi üzerine çıktı. Bu olayın ardından pişva’nın Bhonsle ve Holkar birlikleriyle desteklenen orduları İngilizlere karşı savaşa girişti (Kasım 1817); Sindhialar ise savaşa katılmayarak tarafsız kaldılar. Savaş Marat­haların yenilgisiyle sona erdi ve pişva görev­den alınarak topraklarına el kondu. Böyle­ce İngilizlerin Hindistan üzerinde egemenli­ği sağlanmış oldu.

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Maratha Konfederasyonu

Next Article

Marathalar

Related Posts