Maratha Konfederasyonu

Maratha Konfederasyonu, 18. yüzyılda, Batı Hindistan’da Şivaci tarafından kurul­muş olan Maharashtra Krallığı’nın, Babür­lülerin saldırılan sonucunda yıkılmasından sonra oluşturulan ittifak.

Hint-Türk impara­toru Evrengzib’in ölümünden (1707) sonra, Şivaci’nin torunu Şahu, Maratha iktidarını yeniden kurarak babadan oğula geçen piş­va’lık makamını Brahman Bhat ailesine bıraktı. Ayrıca pişva’ların yönettiği ordular­la kuteye seferler düzenlemeye başladı. Şahu’nun hükümdarlığının son yıllarında giderek güçlenen pişva’lar, onun ölümün­den (1749) sonra yönetimi fiilen ele geçirdi­ler. Bu dönemde Sindhia, Holkar, Bhonsle ve Gaekvar gibi önde gelen Maratha aileleri Kuzey ve Orta Hindistan’da yeni topraklar ele geçirerek bağımsız bir güç haline geldiler.

Pişva’ların fiili egemenliği, Panipat’ın Af­ganlılar karşısında uğradığı büyük yenilgi (1761) ve genç pişva I. Madhav Rao’nun ölümü (1772) ile sona erdi. Maratha Devleti bu tarihten sonra, sembolik olarak Puna’da oturan pişva’ya batlı beş şefin yönettiği bir konfederasyon haline geldi. Maratha Kon­federasyonu ‘nu oluşturan devletler zaman z.aman dış saldırılara karşı birleştilerse de genelde birbirlerine karşı yoğun bir müca­deleye giriştiler. 1802’de Holkarlara yenik düşen Pişva II. Baci Rao, İngilizlere sığına­rak Puna’da İngiliz kuvvetlerinin bulundu­rulmasını ve dış ilişkilerde İngilizlere danış­mayı öngören Bassein Antlaşması’nı imza­ladı. Bu olayı izleyen savaşta Marathaların İngilizler karşısında yenilgiye uğramalarıyla konfederasyon yıkıldı (1818).

 

16. yüzyılın son çeyreği ile 17. yüzyılda egemen olmuş, bugünkü Lübnan’ın temellerini atan Dürzi Hanedanı.

 

 

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Jean-Paul Marat

Next Article

Maratha savaşları

Related Posts