Marathon Savaşı

Marathon Savaşı, Pers Savaşları (İÖ.490-449) sırasında, Attika’nın kuzeydoğu­sundaki Marathon Ovasında gerçekleşen çarpışma (İÖ. Eylül 490).  Öğleden akşama değin süren çarpışma sonunda Atinalılar Yunanistan’daki ilk Pers istilasını geri püs­kürtmüşlerdir.

Denizden gelip Marathon’da karaya çıkan Pers ordusunda yayaların yanı sıra atlılar da vardı. Bu nedenle, Atina’dan ye­tişen Yunanlılar ovayı çevreleyen orman­lık arazide kalıp açık alana çıkmamayı yeğlemişlerdi; ama her gün ağaç keserek mevzilerini biraz daha Perslere yaklaştırı­yorlardı. Yunan ordusunun 10 komutanın­dan her biri sırasıyla birer gün komutayı üstleniyordu. Karadeniz’deki çarpışmalar­da Perslere karşı deneyim kazanmış olan Miltiades, komutayı üstlendiği bir gün, Pers atlılarının ovanın öbür ucundaki bir dereye, sulanmaya gittiklerini öğrendi ve hemen hucum emrini verdi. 10 bin Atinalı ile bin Plataialıdan oluşan yaya ordusuyla, 15 bin kişilik Pers yayalar karşısında kanatlardakı birliklerini güçlendirerek düş­manın en iyi birliklerini cepheden sal­dırmaya zorladı. Böylece kanatlarıyla Persleri kuşatmayı başardı. Pers birlikleri, hemen tümüyle sarıldıklarını görünce kaç­maya başladılar, gemilerine ulaşıncaya kadar 6.400 ölü verdiler. Yunan ordusu ise, aralarında Başkomutan Kallimakhos’un da bulunduğu 192 ölü verdi. Efsaneye göre Atinalı Pheidippides ya da Ariston adlı asker, Marathon ile Atina arasındaki yakla­şık 40 km’yi koşarak zafer haberini ulaştırdı. Askerin zafer müjdesini verdikten sonra öldüğü söylenir. Günümüzdeki maraton koşuları bu olaya dayanır

Diplomatik yeteneği sayesinde, hükümdarlığı süresince Osmanlılarla barış­çıl ilişkiler kurmayı başararak Bizans İmpa­ratorluğu’nun yıkılmasını 50 yıl geciktirmiş 1391-1425 arasında Bizans imparatoru

 

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Marathon dağ oluşumu

Next Article

Maraton

Related Posts