Derin Bilgili Ansiklopedi

Marattiaceae

0 3

Çağrı Tasarım Kampanya

Marattiaceae, Marattiales takımından yak­laşık altı cins ile tropik ve astropik bölgelerde yaygın 200 kadar dev eğreltiotu türünü içeren familya.

Angiopteris evecta gibi bazı türlerde uzunluğu 4,5 m’ye varan dev yapraklara rastlanır. Bu familya cinsleri başlıca, yaprakların alt yüzeyinde bulunan spor keselerinin (sporangiyum) diziliş biçi­mine göre birbirinden ayrılır. Örneğin, sporangiyumlar Angiopteris (100 tür) ve Archangiopteris (10 tür) cinslerinde birbir­lerinden ayrı olarak bulunurken, Marattia (60 tür) cinsinde kümeler oluşturarak, yap­rak damarlarının her iki yanına karşılıklı çiftler halinde dizilmiştir. Yaklaşık 30 tür içeren Danaea cinsinde ise karşılıklı çiftler halinde değil, tek olarak bulunur.

Karbonifer (y. 345-280 milyon yıl önce) ve Permiyen (y. 280-225 milyon yıl öiıce) dönemler arasında yaşamış olan Psaronius cinsinin, bu familyanın bir üyesi ya da familyaya akraba olduğu kabul edilir.

Raziyane olarakta bilinen, maydanozgiller familyasından, kokulu otsu bitki

 

Leave a comment