Derin Bilgili Ansiklopedi

Maraviler

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Maraviler, Bantu dilleri konuşan dokuz halkın oluşturduğu grup. Yer yer ağaçlıklı Malavi çayırlarında ve Zambezi Irmağının aşağı çığırı boyunca yaşarlar.

En büyük iki grup Çevalar ile Banyancalardır. Dönüşüm­lü tarıma dayanan ekonomilerinde başlıca ürün mısırdır. Avcılık, balıkçılık ve ticaret de ekonomik bakımdan önemlidir. Bakon­go kökenli olduğu sanılan Maraviler aynı yöreden çıkan öteki gruplar, örneğin Bem­balar gibi anasoylu klanlara ayrılır.

Soy, ardıllık ve miras konularında da anasoylu­luk ilkesi gözetilir. Çokeşli evliliklerde, ilk eşin özel bir statüsü vardır. Tipik aile, koca ve eşleri ile reşit olmayan çocuklardan oluşur.

Yeni Zelanda’nın Polinezya kö­kenli yerli halkı

 

Leave a comment
tr Turkish
X