Derin Bilgili Ansiklopedi

Marcellus I

0 1

Çağrı Tasarım Kampanya

Marcellus I, Mayıs ya da Haziran 308’den 16 Ocak 309’a değin papa (d. Roma – ö. 309; yortu günü, 16 Ocak).

Aziz Marcellinus’tan üç ya da dört yıl sonra onun yerine papa oldu. Roma imparatoru Diocle­tianus’un Hıristiyanlara uyguladığı şiddetli baskılar nedeniyle din değiştirenlere verdiği cezalar ayaklanmaya yol açtı. Roma impa­ratoru Maxentius tarafından 309’da Roma’ dan sürüldü ve kısa süre sonra öldü.

Eski Mısır dininde doğruluğun ve adaletin kişileştiril­miş biçimi. Güneş Tanrısı Ra’nın kızı ve Bilgelik Tanrısı Tot’un karıs

 

Leave a comment