Derin Bilgili Ansiklopedi

Marcus Claudius Marcellus

0 1

Çağrı Tasarım Kampanya

Marcus Claudius Marcellus, Roma’da tutucu senato aristok­rasisi Optimates’in önde gelen üyelerinden, Julius Caesar’ın amansız muhalifi (ö. İÖ Mayıs 45).

İÖ. 51’de konsül sıfatıyla Caesar’ı ordu komutanlığın­dan uzaklaştırma girişiminde bulundu. Ama Caesar yanlısı yargıç Gaius Scribonius Cu­rio bu girişimi başarısızlığa uğrattı. Marcel­lus, Caesar’ın Büyük Pompeius ile Optima­tes’e karşı IO 49-45 arasında sürdürdüğü İç Savaş sırasında Pompeius’un ardından Yuna­nistan’a gitti.

İÖ 48’de Pompeius’un ölmesin­den sonra Midilli’ye çekildi; burada hatiplik ve felsefeyle uğraştı. Senato İÖ. 46’da Cae­sar’a başvurarak Marcellus’un bağışlanmasını sağladı. Cicero, Pro Marcello (Marcellus Savunması) olarak bilinen ünlü söylevini bu sırada verdi. Marcellus İtalya’ya doğru yola çıktı, ama Piraeus’ta (Pire) maiyetindekiler­den biri tarafından öldürüldü.

 

Leave a comment