Margaret Mead

Margaret Mead

Margaret Mead, Okuma yazma bilmeyen Okyanusya halklarıyla ilgi­li, özellikle de psikoloji ve kültürün çeşitli yönlerini incelemiş ABD’li antropolog (d. 16 Aralık 1901, Philadelphia – ö. 15 Kasım 1978, New York kenti, ABD).

Margaret Mead

Okuma yazma bilmeyen Okyanusya halklarıyla ilgi­li, özellikle de psikoloji ve kültürün çeşitli yönleri, cinsel davranışta kültürel koşullan­dırma, doğal karakter ve kültür değişimine ilişkin araştırmalar yapmış, ayrıca kadın hakları, çocuk yetiştirme, cinsel ahlak, nükleer silahlanma, ırklar arası ilişkiler, uyuş­turucu kullanımı, nüfus planlaması, çevre kirliliği ve dünyadaki açlık sorunu gibi çok çeşitli konulardaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

Kültürel antropolojinin yöntemle­riyle çağdaş bir Batı kentini inceleyen ilk araştırmacılar

 

Margaret Mead1923’te Columbia Üniversitesi’nin lisansüs­tü bölümüne girdi ve antropolog Franz Boas’la birlikte çalıştı. Doktora çalışmasını 1929’da tamamladı. 1925’te Samoa’daki bir alan çalışması sırasında, yayımlayacağı 23 kitabından birincisi olan Coming of Age in Samoa (1928; yb 1968; Samoa da Ergen­leşme) için malzeme topladı. En çok satan kitaplar arasında yer alan bu yapıtında, veri toplarken istatistiklerden çok kendi göz­lemlerine dayandığını açık biçimde göster­di.

Margaret Mead Yapıtları

Diğer yapıtları arasında Growing Up in New Guinea (1930, yb 1975; Yeni Gine’de Büyümek), Sex and Temperament in Three Primitive Societies (1935, 1968; Üç İlkel Toplumda Cinsellik ve Mizaç), Balinese Character: A Photographic Analysis (1942, Gregory Bateson ile birlikte; Balililerin Ka­rakteri: Fotografik Bir Analiz), Continuities in Cultural Evolution (1964; Kültürel Ev­rimde Süreklilikler) ve A Rap on Race (1971, James Baldwin ile birlikte; Irk Konu­suna Dokunmak) sayılabilir.

Mead New York kentindeki Amerika Doğa Tarihi Müzesi’nde çalıştığı yıllarda yönetici yardımcılığı (1926-64) ve yönetici­lik (1964-69) yaptı. Bilime katkılarından dolayı 72 yaşında, Amerikan Bilimleri Ge­liştirme Derneği’nin başkanlığına seçildi. Ölümünden bir yıl sonra ABD’nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası’yla onurlandırıldı.

Diğer yapıtlarından bazıları, Male and Female (1949, yb 1975; Erkek ve Dişi), Anthropology: A, Human Science (1964; Antropoloji: Bir insan Bilimi), Culture and Commitment (1970; Kültür ve Bağlanma) ve gençlik yıllarının bir otobiyografisi olan Blackberry Winter’dır (1971; Böğürtlen Kı­şı). Letters from the Field (1978; Alandan Mektuplar), Samoa gezisi sırasında yazdığı mektupların bir derlemesidir.

II. Dünya Savaşı sırasında büyük yıkıma uğramış Avrupa ülkelerine ekonomik yardım öngören program

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article
George Herbert Mead

George Herbert Mead

Next Article
James Edward Meade

James Edward Meade

Related Posts