Maria Goeppert Mayer 48

Maria Goeppert Mayer

, proton ve nötronlarla dolu kabuk modelini gelişti­rerek atom çekirdeğinin ayrıntılı özelliklerini açıklayan Alman Fizikçi. Bu çalışmasıyla 1963’te ’nü ve ABD’li fizikçi Eugene P. Wigner ile birlikte kazanmıştır (d. 28 Haziran 1906, Kattowitz, Almanya – ö. 20 Şubat 1972, San Diego, Califomia, ABD).

1930’da Göttingen Üniversitesi’nde dokto­ra çalışmasını tamamlayan Goeppert, aynı yıl ABD’li kimyasal fizikçi Joseph E. Mayer ile evlenerek Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi’ne geçti. 1939’da da Columbia Üniversitesi’nde atom bombası projesi çer­çevesinde, uranyum izotoplarının ayrılması üzerine çalışmaya başladı. 1945’te de Chi­cago Üniversitesi’ndeki Nükleer Araştırma­lar Enstitüsü’nde görevlendirildi. 1949’da belirli sayıda nötron (50,82,126 gibi) ve aynı sayıda proton içeren çekirdeklerin kararlılı­ğının çok yüksek olmasının ve bolluğunun nedenini çekirdeğin kabuk modeliyle açıkladı. Aynca 1955’te Jensen ile birlikte Elementary Theory of Nuclear Shell Structu­re (Çekirdeğin Kabuk Yapısı Kuramına Giriş) adlı kitabı yazdı.

 

sfigmograf adlı aygıtı bulan ve hareketli filmin gelişmesine de katkıda bulunan Fransız fizyoloji bilgini

 

Maria Goeppert Mayer - Prize presentation - Nobel Ödülü

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language