Mart Yasaları

Mart Yasaları, Nisan Yasaları olarak da bilinen, 1848 Devrimleri sırasında Pozsony’ de (bugün Bratislava), Macar Dieti’nce çıkarılan ve modern Macar devletinin teme­lini oluşturan yasalar.

24 Şubat 1848’deki Paris, 13 Mart 1848’deki Viyana devrimlerinden sonra, Macaristan Parlamentosu’nun (Diet) alt meclisi, ülkede bir devrim yaşanmaksızın, bağımsızlık yönünde refoqnlar yapılmasını savunmaya başladılar. Onderleri Lajos Kossuth’un 15 Mart’ta parlamentoya sundu­ğu program, yönetici sınıfın gücünün ko­runmasını ve Avusturya İmparatorluğu ile yalnızca imparator-kralın simgesel kişiliğin­de birleşen, bağımsız bir Macar devleti kurulmasını amaçlıyordu. Sonradan Mart Yasaları adını alan bu program, hem üst, hem de alt meclislerde benimsendi.

Yasalara göre Budapeşte’de, Viyana’ya karşı sorumlu olmaksızın imparatorun ayrı­calıklarını gözetecek bir kral naibi  buluna­caktı. Macaristan ulusal savunmasını, büt­çesini ve dış politikasını kendisi denetleye­cek, Budapeşte’deki Macaristan Parlamen­tosu’na karşı sorumlu kendi bakanlıkları olacaktı. Aynca parlamento Pozsony’deki feodal meclisin yerini alacak, oy hakkı mülkiyet temelinde belirlenecekti. “Aziz Stephanus’un bütün toprakları”, Transilvanya ve Hırvatistan’ı kapsayan Macaris­tan’ın parçası olacak, parlamentodaki bütün temsilciler Macarca konuşacaktı. Soyluların vergi bağışıklığı kaldınlacak, angaryanın (robot) yasaklanmasıyla feodalite sona erdi­rilecek, toprak sahiplerinin zararını ise dev­let karşılayacaktı.

11 Nisan 1848’de İmparator Ferdinand’ın (hd 1835-48) Mart Yasaları’nı onaylamasıy­la Macar Devrimi yasallık kazandı. 1849’da devrimin yenilgisinden sonra Avusturya yasaları geçersiz ilan ettiyse de Macaristan yasal oldukları konusunda diretti. 1867 Uzlaşması (Ausgleich) ile Macaristan içişle­rinde tam özerklik kazandı.

 

16. yüzyılın son çeyreği ile 17. yüzyılda egemen olmuş, bugünkü Lübnan’ın temellerini atan Dürzi Hanedanı.

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Marş

Next Article

Fyodor Fyodoroviç Martens

Related Posts