Mary McCarthy 48

Mary McCarthy

(Therese), Evlilik, cin­sellik, aydınların güçsüzlüğü ve çağdaş Amerika’da kadınların rolü üzerine iğnele­yici bir üslupla kaleme aldığı yergi dolu yapıtlarıyla tanınan, ABD’li romancı ve eleştirmen d. 21 Hazi­ran 1912, Seattle, Washington -ö. 25 Haziran 1989, New York kenti, ABD).

Otobiyografik öğelere yer veren yapıtlarında düşünsel ikilemleri ve bunların içerdiği ahlaki boyutları büyük bir incelik ve acımasızlıkla çözümlemiştir.

Otobiyografik sayılabilecek öyküleri gev­şek bir kurguyla bir araya getiren ilk romanı The Company She Keeps (1942; Çevresinde­kiler) boşanan ve psikanaliste giden, çevre­sindekilerin hayran olduğu bir kadını anla­tır. İngiltere’de Source of Embarrassment (1949; Utanç Kaynağı) adıyla yayımlanan The Oasis (1949; Vaha) adlı kısa romanı, idealist bir grup aydının ütopyacı bir toplu­luk kurmaya kalkışıp başaramayışlarının öy­küsüdür. The Groves of Academe (1952; Okul Korusu) Joseph McCarthy dönemi Amerikan yükseköğrenim sistemini yerer.

The Group (1963; Grup) Vassar College (McCarthy’nin okuduğu okul) mezunu sekiz kişinin 1930’larda ve 1940’ların başında moda olan düşünce akımlarına karşı koyma­larını ya da kapılmalarını anlatır. Birds of America (1971; Amerika’nın Kuşları), Amerikalıların saflığını Avrupalıların incel­miş kültürüyle karşılaştıran 19. yüzyıl ro­man türünün II. Dünya Savaşı sonrasında geçen bir örneğidir. McCarthy’nin öteki yapıtları arasında, Vietnam Savaşı’nı konu alan The Seventeenth Degree (1974; 17. Derece), Watergate skandalını anlatan The Mask of State (-1974; Devletin Maskesi) ve şahın yaptığı zulmü incelemek üzere İran’a giden liberallerin kaçırılmasını konu alan Cannibals and Missionaries (1979; Yam­yamlar ve Misyonerler) sayılabilir. McCarthy uzun yıllar The Partisan Review dergisinin kadrosunda yer almış, dergide sanat, tiyatro, siyaset gibi konularla gezileri üzerine birçok yazı yayıinlamıştır.

 

Mary McCarthy (w/William F. Buckley, Jr.)

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language