Maurice Lugeon

Maurice Lugeon, Alp Dağlarının oluşumuna ilişkin ilk kapsamlı ve bütünsel çalışmayı gerçek­leştiren İsviçreli jeolog (d. 10 Temmuz 1870, foissy, Fransa -ö. 23 Ekim 1953, Lozan, İsviçre).

1876’da ailesiyle birlikte µ,zan’a yerleşen Lugeon, 1893’te Lozan Üniversitesi’nden mezun oldu ve 1898’de aynı üniversitede profesör olarak görev yapmaya başladı.

1901’de Fransız Jeoloji Demeği’ne Alp Dağlarının jeolojik yapısını çözümleyen bir tebliğ sundu. Alpler’in kuzey cephesinin üst üste binmiş büyük örtülerden (alttaki kaya­ların üstüne bınen kıvrılmış kayaç katman­ları) oluştuğunu gösterdi. İsviçre-İtalya sınırındaki Simplon Geçidi yakınındaki dağların kuzeye doğru itilen geniş kaya kıvrımlarından oluştuğunu öne süren kura­mı, 1905’te Simplon Tüneli’nin tamamlan­masıyla bölgenin jeoloji profili çıkarılınca doğrulandı.

Lugeon’un çalışması, bir başka lsviçreli jeolog olan Hans Sç_hardt’ın çalışmasıyla bağıntılıydı. Schardt On Alpler’in önceden var olan kayaçların üzerine binen kilomet­relerce uzunluktaki başka kayaç kıvrımla­rından oluştuğunu saptadı ve bu hareketi yerçekimine bağlı olarak kayaçların yavaş yavaş kayması ya da kayaç katman­larının yumuşak eğimlerden aşağı doğru akmasına bağladı. Lugeon, Schardt’ın dü­şüncelerinin en önde gelen savunucusu oldu ve bunları, bütün Alp zincirini yorum­larken kullandı. Ayrıca baraj alanlan konu­sunda, danışman olarak uluslararası bir ün kazandı. Bu alandaki çalışmalarını Barages et geologie (1933; Bentler ve Jeoloji, 1947) adlı yapıtında topladı.

Tensor analizinin mucidi, Einstein genel görelilik kuramının matematiksel yapısını oluşturan İtalyan Matematikçi

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article

Luge kızak yarışı

Next Article

Luger tabancası

Related Posts