Max Meinecke 48

Max Meinecke

, İstanbul ve Ankara’daki uygulama ve eği­tim çalışmalarıyla Türk tiyatrosunun geliş­mesine katkıda bulunmuş, Alman asıllı Avusturyalı tiyat­ro yönetmeni, dekor ve kostüm tasarımcısı (d. 2 Kasım 1912, Düssel­dorf, Almanya – ö. 6 Kasım 1972, Viyana, Avusturya).

Lise öğreniminden sonra Düsseldorf Dev­let Sanat Akademisi’ne girdi (1930). Orada yönetmenlik eğitimi görürken, bir yandan da Köln Üniversitesi’nde tiyatro tarihi ve sanat tarihi derslerini izledi. 1934’te aka­demiden mezun oldu ve çeşitli tiyatrolarda sahne tasarımcısı olarak çalışmaya başladı. 1946-48 arasında, kuruluşuna da katkıda bulunduğu Komödie dergisinin yayın yö­netmenliğini yaptı. 1946’da Viyana Üni­versitesi’nde tiyatro dersleri vermeye, er­tesi yıl da bunun yanında Viyana Devlet Operası’yla Burg Theater’de çalışmaya başladı.

1952’de İstanbul valiliği ve belediye baş­kanlığı tarafından Türkiye’ye çağrıldı. O yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun baş rejisörlü­ğüne getirildi. Bu görevini 1959’a değin sürdürerek Shakespeare’den Fırtına (1952), Ferenc Molnar’dan Liliom (1953), Mol­iere’den Tartuffe (1953), Thornton Wilder’ dan Her Şeye Rağmen (1954), Schiller’den Hile ve Sevgi (1955), Ibsen’den Peer Gynt (1956), Goldoni’den Kahvehane (1957) ve Brecht’ten Sezuan’ın iyi insanı (1957) gibi dünya tiyatrosunun seçme oyunlarından bazılarını sahneledi. Bu oyunların hemen hepsinin dekor ve kostümlerini de kendisi tasarladı. 1966’da Avusturya devlet başka­nı Meinecke’yi Avusturya tiyatrosuna kat­kıları ve Türkiye ve Avusturya için yaptığı hizmetler nedeniyle profesör unvanıyla onurlandırdı.

Meinecke’nin döneminde Şehir Tiyatrosu Batılı yöntemlerle ve disiplinli çalışan bir topluluk durumuna geldi. Eminönü ve Ka­dıköy sahneleri gene onun döneminde açıl­dı. Meinecke ayrıca Şehir Tiyatrosu’nun dergisi ’nda yazılar yazdı, tiyatro konusunda çeşitli konferanslar verdi.

İstanbul’da bulunduğu sırada Belediye Konservatuvarı’nda ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde tiyatro dersleri ver­di. 1959’da Muhsin Ertuğrul’un yöneticiliğe getirilmesi üzerine Şehir Tiyatrosuyla ilişki­si kesildi. 1962’de Ankara’ya giderek tiyat­ro alanındaki eğiticiliğini Ankara Devlet Konservatuvarı’nda, 1968’den sonra da An­kara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Kürsüsü’nde sürdürdü. 1970’de Avusturya’ya döndü.

Meinecke, Ahmet Adnan Saygun’un Yu­nus Emre oratoryosunun metniyle Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı’nı Almanca’ya çevirdi.

MGM yöneticisi olarak star sistemini yaratmış, en ünlü oyuncularını şirketin film çalışmalarına katmış ABD’li film yapımcısı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language