Derin Bilgili Ansiklopedi

Mayapan

0 12

Çağrı Tasarım Kampanya

Mayapan, Meksika’da Merida’nın 55 km. güneydoğusunda eski Maya kenti kalıntısı.

Klasik sonrası dönemin (y. 900-1519) başlarında bölgenin en önemli kentlerinden biri olan Mayapan’ın sanatı ve özellikle üstü kapalı sütunlu mekanların kullanıldığı mi­marisi Chichen Itza’ya benzerse de onun düzeyine ulaşamamıştır. Surla çevrili olan kent büyük bir kaynağın çevresinde kurul­muştu. Ortaya çıkarılan 3.600 kadar yapının çoğu konuttur. Büyük meydanın ortasında Castillo denen büyük piramit yer alır, bunun güneyinde yuvarlak tapınak, tapına­ğın doğusundaysa yılanlı sütun vardır. Dört­gen planlı iki avlu çevresinde düzenlenmiş iki yapı grubu birbirlerine, bazı bölümleri bugüne ulaşmış bir geçitle bağlıdır. Maya­pan, Uxmal ve Chichen Itza’yla aynı birliğe bağlıydı; Chichen Itza’nın çöküşünden son­ra y. 1200’den 1450’ye değin Yucatan bölgesinin en güçlü politik ve dinsel merke­zi oldu. Mayapan’ın despot yöneticileri y. 1450’de kentin terk edilmesiyle krallıklarını yitirdiler.

İzmir Bergama’da II.Eumenes’in yaptırdığı, Zeus ve Athena’ya adanmış Bergama Sunağı olarak da bilinen yapıt.

 

 

Benzinle çalışan ilk otomobil türlerinden birini geliştiren mucit

Mayapan

 

Leave a comment