Maydular 48

Maydular

, kökenli bir dil konuşan California Yerlileri. Sacramento Irmağın­dan Sierra Nevada’nın doruklarına kadar uzanan bölgede yaşarlardı.

Vadi, dağ eteği ve dağ toplulukları biçiminde, doğal orta­mın belirlediği üç farklı kültürel gruba ayrılan Mayduların başlıca geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılıktı. Dağ toplulukları varlıklı vadi topluluklarının tersine yüksek­likle birlikte artan yoksul bir yaşam biçimi sürdürüyordu. Vadi topluluklarının toprak damlı geniş evleri vardı. Dağ ve dağ eteği toplulukları ise çalı ya da ağaç kabuğundan yapılmış eğik çatılı dayanıksız kulübelerde otururlardı.

Maydular ortak bir toprağa sahip özerk topluluklar biçiminde yaşıyordu. Topluluk üyeleri çeşitli yerleşim yerlerine dağılsa bile bir bütün olarak hareket ederdi. Güneydeki topluluklarda reislik babadan oğula geçer­ken, kuzeydekilerde reisler seçimle başa getirilir ve gerektiğinde görevden alınabilir­di. California’nın orta kesiminde yaşayan pek çok Yerli gibi Maydular da gizli erkek topluluklarını, çileci ayinleri, maskları, kılık değiştirmeleri, özel tören odalarını kapsayan Kuksu kültüne bağlıydı. Ayinlerin bir bölümü iyi ürün ve bol av sağlamaya, taşkın ve hastalık gibi doğal felaketleri önlemeye yönelikti. Günümüzde dağlık ke­simde varlığını sürdüren Mayduların sayısı 200’ün altındadır.

 

ABD’de, İç Savaş sonrasında Memphis’te beyazların Siyahlara karşı giriştiği saldırı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language