Derin Bilgili Ansiklopedi

Mayıs Böceği

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Mayıs Böceği, (kınkanatlılar) takımının Scarabaeidae familyasının Melo­lonthinae alt familyasından böceklerin ortak adı.

Mayıs Böceği

Genellikle larvaları bitki köklerine, erişkinleri yapraklara zarar verir. İlkbahar gecelerinde çiftleşen ve yapraklarla besle­nen erişkinler gündüzleri toprak altında barınırlar. Ama Melolontha pectoralis gibi bazı türler gündüzleri etkinlik gösterir.

Mayıs BöceğiErişkinlerin uzunluğu genellikle 1,2-2,5 cm, kanat örtüleri (elitra ya da kınkanat) parlak, duyargaları öbür familya üyeleri gibi yapraksıdır. Dişiler yumurtalarını 5-10 cm kadar kazdıkları toprağa gömer. Larva­ların güçlü çenelerle donanmış kahverengi ve sert bir başı, iyi gelişmiş üç çift bacağı, şişkin bir karın bölgesi vardır. Bitki kökle­riyle beslenen, büyüdükçe içe doğru kıvrılan larvalar kıvrıkkurt adıyla da tanınır. Larvalar birkaç yıl (genellikle üç yıl) toprak altında kaldıktan sonra sonbaharda pupa evresine girer. Erişkinler izleyen yılın ilkba­har ya da yaz aylarında topraktan çıkar.

Afrika’da yaşayan leşle beslenen en büyük leylek türü

Mayıs Böceği Türleri

Avrupa’da yaygın olarak görülen türlerden bayağı mayıs böceğinin (M. melolontha) lar­vaları bitki köklerini kemirerek tarım alan­larında ve fidanlıklarda önemli zararlara yol açar. Orman mayıs böceği (M. hippocastani) özellikle tehlikeli bir orman zararlısıdır. Erişkinleri 2,5-4-cm uzunluğunda olan ma­nas (Polyphylla fullo) önceki türlerden kın­kanatlarının beyaz lekeli ve karışık desenli olmasıyla ayırt edilebilir. Bu türün erkekle­rinde duyargalar çok iridir. Manasın yanı sıra daha küçük yapılı (uzunluğu 1,5-2 cm), soluk kahverengi ya da sarı renkli anız böce­ği de (Amphimalon solstitialis) tarım bitkile­rine ve orman ağaçlarına büyük zarar verir.

Kuzey Amerika’da Phyllophaga cinsinin çeşitli türleri tarım bitkilerinde, Macrodacty­lus supspinosus türü güllerde yol açtıkları zararla tanınırlar. Eskidünya’da güllere za­rar veren altın böcek ise Cetoniinae alt familyasında yer alır.

Sürülen toprağa kümes hayvanlarının sa­lınması, larvaların elle toplanması, böcek ilaçlarının kullanılması mayıs böceğine karşı yürütülen başlıca mücadele yöntemleridir.

Büyük toprak sahiplerinin top­rağını belli bir pay karşılığında işleyen ortakçı

 

Leave a comment
tr Turkish
X