Mayıs Böceği 48

Mayıs Böceği

, takımının familyasının Melo­lonthinae alt familyasından böceklerin ortak adı.

Genellikle larvaları bitki köklerine, erişkinleri yapraklara zarar verir. İlkbahar gecelerinde çiftleşen ve yapraklarla besle­nen erişkinler gündüzleri toprak altında barınırlar. Ama Melolontha pectoralis gibi bazı türler gündüzleri etkinlik gösterir. Erişkinlerin uzunluğu genellikle 1,2-2,5 cm, kanat örtüleri (elitra ya da kınkanat) parlak, duyargaları öbür familya üyeleri gibi yapraksıdır. Dişiler yumurtalarını 5-10 cm kadar kazdıkları toprağa gömer. Larva­ların güçlü çenelerle donanmış kahverengi ve sert bir başı, iyi gelişmiş üç çift bacağı, şişkin bir karın bölgesi vardır. Bitki kökle­riyle beslenen, büyüdükçe içe doğru kıvrılan larvalar kıvrıkkurt adıyla da tanınır. Larvalar birkaç yıl (genellikle üç yıl) toprak altında kaldıktan sonra sonbaharda pupa evresine girer. Erişkinler izleyen yılın ilkba­har ya da yaz aylarında topraktan çıkar.

Çifttoynaklılar’dan uzun bacakları ile 48 km.ye kadar hızlı koşabilen başlıca düşmanı insan ve aslan olan hayvanat.

 

Avrupa’da yaygın olarak görülen türlerden bayağı mayıs böceğinin (M. melolontha) lar­vaları bitki köklerini kemirerek tarım alan­larında ve fidanlıklarda önemli zararlara yol açar. Orman mayıs böceği (M. hippocastani) özellikle tehlikeli bir orman zararlısıdır. Erişkinleri 2,5-4-cm uzunluğunda olan ma­nas (Polyphylla fullo) önceki türlerden kın­kanatlarının beyaz lekeli ve karışık desenli olmasıyla ayırt edilebilir. Bu türün erkekle­rinde duyargalar çok iridir. Manasın yanı sıra daha küçük yapılı (uzunluğu 1,5-2 cm), soluk kahverengi ya da san renkli anızböce­ği de (Amphimalon solstitialis) tarım bitkile­rine ve orman ağaçlarına büyük zarar verir.

Kuzey Amerika’da Phyllophaga cinsinin çeşitli türleri tarım bitkilerinde, Macrodacty­lus supspinosus türü güllerde yol açtıkları zararla tanınırlar. Eskidünya’da güllere za­rar veren altınböcek ise altfa­milyasında yer alır.

Sürülen toprağa kümes hayvanlarının sa­lınması, larvaların elle toplanması, böcek ilaçlarının kullanılması mayıs böceğine karşı yürütülen başlıca mücadele yöntemleridir.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language