Maytap 48

Maytap

, göz kamaştırıcı ışık vererek yanan fişek. Çoğunlukla demiryolları ile karayol­larında ve askeri uygulamalarda işaret ya da aydınlatma aracı olarak kullanılır. Renkli yanıcı bileşenlerden hazırlanarak kağıt kar­tuşların içine yerleştirilen maytapların böylece daha uzun ve düzenli yanması sağlanır.

Günümüzde kullanılan maytaplar 19. yüz­yılın başlarında, renkli ışık salan yanıcı bileşiklerin hazırlanabilmesini olanaklı kı­lan potasyum kloratın elde edilmesiyle ortaya çıktı. Bundan önce, ancak mavimsı beyaz renk vererek yanan kükürt, ve sarı zırnık karışımları kullanılıyordu. Denizde haberleşme ve aydınlatma amacıy­la da, o dönemde adlandırıldığı biçimiyle bu “mavi ışık”tan yararlanılıyordu. Bunlara, güherçilenin Bengal’den getiriliyor olması nedeniyle, da deniyordu.

Maytap & Bengal Işığı

Uzaktan kolayca fark edilebilen renkli ışığın geliştirilmesi, denizcilikte maytaptan daha yaygın biçimde yararlanılmasına yol açtı. 19. yüzyılın ortalarından başlayarak pek çok özyanmalı bileşik ve aygıt patenti alındı. Bu yanıcı fişekler çoğunlukla ağaç bir çubuğun ucuna yerleştirilerek piyasaya sürülüyordu.

Maytaplardaki ışığın şiddeti, bileşime ek­lenen magnezyum ya da magnezyum ala­şımlarından kaynaklanır. Maytaplar günü­müzde ışıklı gösteri ve eğlencelerin yanı sıra gemilerin kurtarma sandallarında ve yolda kalan araçların güvenlik amacıyla işaretlen­_mesinde de kullanılır.

Büyüme Halkası olarak da bilinen, odunsu bir bitkinin gövdesinin enine kesitinde iç içe geçmiş halkalar halinde görülen odun katmanlarına verilen ad

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language