Mazdekçilik

Mazdekçilik

Mazdekçilik, 5. yüzyıl sonlarında İran’da ortaya çıkan, adını, yayılmasın­da önemli rol oynayan Mazdek’ten alan, dualist din.

Mazdekçilik

Kaynakları tam olarak bilin­memekle birlikte bazı araştırmacılarca Ma­nici dualizme iyimser bir yorum getirmeye çalışan bir reform hareketi olarak değerlen­dirilir. Kurucusunun Zerdüşt-i Huragan  olduğu sanılmaktadır. 3. yüzy1l sonunda Maniciliğe karşı vaazlar veren İranlı Bun­dos ile Huragan arasında bağlantı kurmaya çalışanlar da vardır. Başka bazı araştırmacı­lar Mazdekçiliğin dönemin resmi dininden çıktığını öne sürerler. Günümüze hiçbir kitabı ulaşmayan Mazdekçilikle ilgili bilgiler Süryani, İran, Arap ve Yunan kaynakların­daki kısa değinmelere dayanır.

Mezopotamya dininde, Babil’in koruyucu tanrısı

 

Mazdekçilik Temelleri

MazdekçilikMazdekçiliğe göre iki temel ilke vardır: İyi(Işık) ve Kötü (Karanlık). Işık özgür irade ve düşünceye göre, Karanlık ise körükörüne ve rasgele hareket eder. İkisi bir kazayla birleşerek dünyayı oluşturmuştur. Işığın üç öğesi vardır: Su, ateş ve toprak. Tapınılması gereken ışık tanrısı, huzurundaki algı,anlak, bellek ve sevinç güçleriyle birlikte cennetteki tahtında oturur. Bu güçler 7 “vezir” ve 12 “tinsel varlığa” (bunlar eski­den bilinen yedi gezegen ve burçlar kuşağı­nın 12 işaretiyle özdeştir) hükmederler. Bu dört güç insanda birleşmiştir; 7 vezir ye 12 tinsel yaratık ise dünyayı yönetirler. insan eylemleriyle dünyadaki ışığı ortaya çıkarma­lıdır. Bu da ahlaklı davranış ve çileci yaşam tarzıyla gerçekleştirilebilir. İnsan öldüre­mez ve et yiyemez. Ayrıca düşmanlarına karşı merhametli, kibar, iyi, konuksever ve müşfik olmalıdır.

Bir Zerdüşt rahibi olmasına karşın yeni dini benimseyen Mazdek, kardeşçe yardım­laşmayı özendirmek, açgözlülük ve çekişme nedenlerini azaltmak için malların ve kadın­ların ortaklaşa kullanılması öğretisini ortaya attı. Sasani kralı I. Kubad (hd 488-496, 499-531) bu dine girerek Mazdekçilik ilkele­ri doğrultusunda toplumsal refomlar yaptı. Evlilik ve mülkiyetle ilgili önemli değişiklikler de getiren bu reformlar soyluların ve Zerdüşt rahiplerinin tepkisine yol açtı. Sert önlemlerle bastırılan Mazdekçilik gene de varlığını 8. yüzyıla değin gizlice sürdürdü.

 

Alman romantik opera üslubunun oluşmasında önemli rol oynamış, “Der Vampyr” ile ünlenmiş ünlü besteci.

 

Total
0
Shares
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Previous Article
Mazatekler

Mazatekler

Next Article

İvan Stepanoviç Mazepa

Related Posts