Derin Bilgili Ansiklopedi

Mazı arısı

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Mazı arısı, Hymenoptera (zar kanatlılar) takımının Cynipidae familyasının Cynipinae altfamilyasını oluşturan 600 kadar böcek türünün ortak adı.

Mazı arısı

Çoğu bitkilerin çeşitli bölümlerinde mazı denen doku şişkinlikleri­ne yol açar. Bazıları mazı oluşturmamasına karşın öbür böceklerin mazıları içinde geli­şir. Bitki dokusunun aşırı büyümesine, içinde yaşayan larva tarafından salgılanan bir maddenin neden olduğu sanılmaktadır. Ma­zı arılarının vücudu küçük ve iki yandan basık, kanatları saydam ve vücutlarından uzun, ipliksi duyargaları 12-16 parçalıdır. Göğüs bölütleri belirgin bir kambur oluş­turur.

Boyutlarına göre defne yaprağı, sarıkanat, kofana olarak bilinen ekonomik değeri yüksek balık

 

Mazı arısıYalnız dadandıkları bitkiler ve bitki bö­lümleri değil, oluşturdukları mazıların yapı­sı ve biçimi de mazı arılarının türüne göre değişir. Özellikle mazılar birbirine ben­zeyen türlerin ayırt edilmelerini kolaylaştı­rır. Çoğu tür, meşeler ve güller üstünde yaşar.

Mazı arılarının erkeği çok azdır. Üreme genellikle döllenmemiş yumurtalardan lar­vaların gelişimiyle (döllenmesiz üreme) ger­çekleşir. Dişiler yumurtalarını uzun yumur­ta borularını kullanarak bitki dokularına bırakır. Yumurtalardan çıkan larvaların çevresindeki bitki dokusu aşırı biçimde büyürken larvalar da bitkiden beslenmeyi sürdürür. Mazılarda pupa evresine giren ve erişkin biçimini alan bireyler uçma delikleri açarak dışarı çıkarlar.

Türkiye’de Mazı arısı

Türkiye ormanlarında tümü de meşelerde görülen 30’u aşkın mazı arısı türü saptan­mıştır. Bunlar meşelerin yaprak, sürgün, tomurcuk ya da palamutlarında mazı oluştu­rarak zarar verir. Ama başta Andricus gallaetinctoriae türünün özellikle mazı me­şesinde (Quercus infectoria) oluşturduğu tanence zengin mazılar sanayide kullanılan önemli bir hammaddedir.

 

Fransız Devrimi sırasında,amatör müzikçi tarafından bir gecede bestelenmiş, Fransız ulusal marşı

 

Leave a comment
tr Turkish
X