Mazı 48

Mazı

, iğneyapraklılardan, ( Cup­ressaceae) familyasının cinsini oluştu­ran 6 kadar reçineli ağaç (ya da çalı) türünün ortak adı. Kuzey Amerika’ya ve Asya’nın doğu kesimlerine ğzgü olan bu ağaçlardan kereste kaynağı ve süs olarak yararlanılır.

Genellikle piramitsi bir görünüm sergile­yen mazı ağaçlarının ince, pulsu bir dış kabuğu ve lifli bir iç kabuğu vardır. Dalları ya yatay bir konumdadır ya da yukarı doğru yönelmiştir. Sürgünlere karşılıklı olarak dizilen pulsu yapraklarının henüz olgunlaş­mamış olanları iğnemsi biçimlidir. Ayrı dalların uçlarında oluşan yuvarlak biçimli erkek çiçek kümelerinin kırmızımsı ya da sarımsı rengine karşılık, oldukça küçük yapıdaki dişi çiçek kümeleri leylağımsı yeşil renkleriyle ayırt edilir. Ortalama 4-6 (kimi zaman üç ya da 10) çift ince, esnek puldan oluşan yumurta biçimli kozalaklarının uzun­lukları 8-16 mm arasında değişir.

Anayurdu Asya olan Doğu mazısı (T. orientalis) yaklaşık 10 m’ye değin uzayabi­len bakışımlı bir çalıdır. Dik dalları, yelpa­zeyi andıran dalcık sistemi ve arkalarında mahmuz bulunan kozalak pullarından ötürü bazı uzmanlarca ayrı bir cins (Biota) içinde sınıflandırılır. Doğu mazısından yaygın bi­çimde süs ve çit bitkisi olarak yararlanılır. Kuzey Amerika’nın doğu kesimlerinde yay­gın olan Batı mazısı (T. occidentalis) 20 m yüksekliğinde bir ağaçtır. Genellikle toprak yüzeyine yakın bir noktadan çatallanarak birkaç ana gövdeye ayrılır. Gövdeler kırmı­zımsı kahverengi bir kabukla örtülüdür. Kozalakları oluşturan 8-10 puldan yalnızca dört tanesi verimlidir. Park ve bahçecilikte değerli olan ince, uzun piramitsi çeşitleri vardır. Kuzey Amerika’nın Atlas Okyanusu kıyılarına özgü boylu mazı (T. plicata)
yaklaşık 60 m’ye değin büyüyebilen değerli bir orman ağacıdır. Bu ağacın piramitsi tacının çevre genişliği 6 m’ye ulaşır. Alt yüzeyinde beyazımsı lekeler bulunan pulsu yaprakları ve 5-6 çift ince puldan oluşan, yumurta biçimli kozalakları vardır. Neme ve çürümeye karşı oldukça dayanıklı odunu başta tekne yapımı olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılır. Japon mazısı (T. standishii), Çin mazısı (T. sutchuensis) ve Kore mazısı (T. koraiensis) ise Uzakdoğu kökenli mazı türleridir.

Yapraklarından hazırlanan, içine bal katılmış çay, boğaz ve akciğer hastalıklarına karşı kullanılan bitki

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language