Derin Bilgili Ansiklopedi

Maziyariye

0

Çağrı Tasarım Kampanya

Maziyariye, İranlı Maziyar Karin’in (Müs­lüman olduktan sonra Muhammed) (ö. 838) kurduğu Hurremiye akımı­nın iki kolundan biri olan batıni fırka.

Müslüman olduktan sonra da İran gelenek­lerine bağlı kalan Maziyar Karin, Abbasi halifesi Memun tarafından Taberistan’ın yönetimiyle görevlendirildi. Babek’le yazı­şarak inançlarını benimsedi ve onun öldü­rülmesinden sonra Taberistan’da ayaklandı. Halife Mutasım’ın gönderdiği ordu tarafın­dan yakalanarak öldürüldüyse de kurduğu fırka Gürgan (Cürcan) yörelerinde 11. yüzyıla değin varlığını sürdürdü.

Dört büyük veliden biri  kabul edilen, ilk mutasavvıf

 

Özellikle yoksul köylüler ve çiftçiler arasında yandaş bulan Maziyariye, Babekilik gibi Islam dininin yasakladığı bütün eylem­leri helal kabul eder. Buyruklara bir takım gizli anlamlar yükler. İnançlarını İslam öncesinde yaşamış Şervin’e dayandırır ve onu bütün peygamberlerden üstün sayarlar. Kadınlı erkekli gece eğlenceleri düzenle­yen, mal ve kadınlarda ortaklığı benimse­yen fırka üyelerinin kendilerini gizlemek amacıyla köylerinde mescit yaptırdıkları ve çocuklarına Kuran öğrettikleri de söylenir.

1770’de denizde boylam be­lirlemeyi kolaylaştıran Ay tabloları hazırla­yan Alman astronom

Leave a comment
tr Turkish
X