Maziyariye 48

Maziyariye

, İranlı ’in (Müslüman olduktan sonra Muhammed) (ö. 838) kurduğu batıni fırka akımının iki kolundan biri (diğeri ).

Müslüman olduktan sonra da İran geleneklerine bağlı kalan Maziyar Karin, Abbasi halifesi Memun tarafından Taberistan’ın yönetimiyle görevlendirildi. Babek’le yazışarak inançlarını benimsedi ve onun öldürülmesinden sonra Taberistan’da ayaklandı. Halife Mutasım’ın gönderdiği ordu tarafından yakalanarak öldürüldüyse de kurduğu fırka Gürgan (Cürcan) yörelerinde 11. Yüzyıla değin varlığını sürdürdü.

Hz. İsa’nın yaşamını, ölümünü ve dirilişini anmak üzere kilisenin belirlediği günler

 

Ozellikle yoksul köylüler ve çiftçiler arasında yandaş bulan Maziyariye, Babekilik gibi İslam dininin yasakladığı bütün eylemleri helal kabul eder. Buyruklara birtakım gizli anlamlar yükler. İnançlarını İslam öncesinde yaşamış Şervin’e dayandırır ve onu bütün peygamberlerden üstün sayarlar. Kadınlı erkekli gece eğlenceleri düzenleyen, mal ve kadınlarda ortaklığı benimseyen fırka üyelerinin kendilerini gizlemek amacıyla köylerinde mescit yaptırdıkları ve çocuklarına Kuran öğrettikleri de söylenir.

Sen de birkaç kelam et...

Select Language