Mazoşizm 48

Mazoşizm

, haz ile doyumun acıda ya da aşağılanmada aranması biçiminde görülen cinsel sapma.

Terim, dövülmek ve aşağılanmaktan duyduğu hazzı ayrıntılı olarak aktaran Avusturyalı yazar Leopold von Sacher-Masoch’un adından türemiştir.

Acının dozu, törensi bir aşağılanmadaki hafif şiddetten, ciddi biçimde kırbaçlanma ya da dövülmeye kadar değişiklik gösterebilir. Ama genellikle , bir dereceye kadar olay üzerindeki denetimini korur ve aşırı acıdan ya da yaralanmaktan kaçınır. Birçok kişide belirli ölçüde cinsel heyecan yaratabilen acı, için cinsel eylemin temel amacıdır. Daha gevşek bir toplumsal bağlamda nitelemesi, cinsellik dışında da aşağılanma ve kötü davranıştan haz aldığına ya da böyle bir davranış beklediğine inanılan kişiler için kullanılır.

Mazoşizm tek başına çok ender görülür. Cinsel hazzın acıyla özdeşleştirilmesi, çoğu zaman beraberinde sadizmi de getirir. Kişi bir durumda acı çekerken, bir başkasında rol değiştirerek acı vermeye yönelir. Bu yüzden tek başına mazoşizm ya da yerine, genellikle terimi yeğlenmektedir.

 

Memuruk sıfatını ya da memurluğa ilişkin bir görevini kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına, hakkı olmaksızın, para verilmesine, başka çıkarlar sağlanmasına ya da buna söz verilmesine bir kimseyi zorlamak ya da ikna etmek ya da gereği alınmaması gereken bir nesneyi başkasının yanılmasından yararlanarak almak

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language