Meç 48

Meç

, düz ve ensiz tören ve .

Ateşli silahların yaygınlaşmasından önce bir savaş silahı olan meç, Osmanlı ordusuna 19. yüzyılda girdi. Ağzı açılmamış meçlerle yakın dövüş eğitimi yapılırdı. Tören meçleri ise kısa ve uzun olmak üzere ikiye ayrılırdı. Tören üniformalarının ayrılmaz bir öğesi olan meçi askeri okul öğrencileri de takardı. Meç, günümüzde pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tören silahı olarak kulla­nılmaktadır.

 

Göz kamaştırıcı ışık vererek yanan fişek

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language