Mecaz 48

Mecaz

, edebiyatta sözcükleri gerçek an­lamları dışında kullanma sanatı.

Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandır­mak amacıyla başvurulur. Sözcük ve fikir mecazları olmak üzere ikiye ayrılır. , yaygın istiare (benzetmenin temel öğelerinden yalnızca birisiyle çok sayıda benzerliği sıralayarak yapılan istiare), , katı (etkisini artırmak ama­cıyla sözi,i bir yerde kesme ve sonucu okuyanın anlayışına bırakma), (bir düşüncenin açıklanmasında gereksiz söz­cükleri kullanma) sözcük mecazları, , , , ise fikir mecazlarıdır.

Divan edebiyatında, herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatılarak yazılan manzum bilmece

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language