Mecdelli Meryem 48

Mecdelli Meryem

, ’nın en ünlü müritlerin­den Markos (16:9-10) ve Yuhanna (20:14-17) İncillerine göre, ’yı dirildikten sonra ilk gören kişidir.

Hz. İsa’nın Mecdelli Meryem’den yedi cin çıkardığı (Luka 8:2 ve Markos 16:9) kabul edilir. Ama bu ifade yaygın inanışın tersine onun günahlarından arındırıldığı değil, bü­yük olasılıkla fiziksel bir hastalığının iyileşti­rildiği anlamını taşır. Luka İncili’ne göre (8:1-2) Mecdelli Meryem Celile’de İsa’nın yanında bulunan ve ona yardım eden kadın­lardan biridir; dört İncil’e göre de İsa’nın çarmıha gerilişinde ve gömülmesinde hazır bulunmuştur. Cesedi meshetmek üzere Pas­kalya sabahı yanında iki kadınla mezara gider, ama mezarın boş olduğunu görünce Havarilere koşar. Birlikte mezara döndüğü Petrus şaşkınlık içinde yanından ayrılır. İşte o zaman Hz. İsa Mecdelli Meryem’e görünür ve Tanrı’nın yanına çıkmakta olduğunu Ha­varilere söylemesini ister (Yuhanna 20:17).

Origenes’e ve ilk kutsal metin yorumcula­rına göre Mecdelli Meryem İsa’nın ayakları­nı meshederek saçlarıyla silen gizemli (Yuhanna 12:3-7) ve aynı işlemi yaptığı için İsa tarafından günahları bağışlanan nedamet getirmiş kadın (Luka 7:37-48) ile aynı kişi değildir. Doğu Kilisesi de bu üç kadını ayrı kişiler olarak görür. Papa I. Gregorius’un (Büyük) üçünün aynı kişı olduğunu ilan etmesinden sonra Batı dünyasında Mecdelli Meryem kültü yaygın­laştı. O zamandan beri bu üç kadının bir tutulmasına karşı çıkılmış, çağdaş araştırmacılar da bu karşı çıkışa katılmıştır.

Hıristiyan geleneğinde Yeni Ahit’teki üç mektubun, dördüncü sırada yer alan İncil’in yazarı

 

Mec­delli Meryem gnostikler ve ilk Hırıstiyanlar tarafından gizli bir vahyin aracısı olarak kabul edilmiş, Meryem incili, Filip incili ve Pistis Sophia (imanlı Bilgelik) adlı yapıtlar­da bu biçimde tanıtılmıştır. Doğu Kilisesi geleneğine göre Havari Aziz Yuhanna’yla birlikte Ephesos’a (Efes) gitmiş, orada öl­müş ve gömülmüştür. Fransa’daki söylence­ler Provence’ı Hıristiyanlaştırdığını ve yaşa­mının son 30 yılını Alpler’deki bir mağarada geçirdiğini ileri sürerse de bu iddia asılsız­dır. Ortaçağ efsanelerinde de Aziz Yuhan­na’nın karısı olarak geçer.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language