Mecidiye 48

Mecidiye

, olarak da bilinir, Abdül­mecid adına kesilen Osmanlı parası.

1844’te yapılan tashih-i sikke (para düzelt­mesi) ile Abdülmecid adına ondalık sistem temelinde altın, gümüş ve nikelden paralar çıkarıldı. Ana birim 7,2 gr ağırlığındaki 22 ayar altın liraydı. Aynı tarihte bu birimin beş katı değerinde ve ağırlığında beşi bir­lik çıkarıldı ve en büyük altın para sayıldı. 1845’te, adı verilen 24 gr ağırlığında ve 830 ayar gümüş yirmilikler­le (20 kuruş) bunun yarısı onluk ve dörtte biri beşlikler çıkarıldı. Yirmilik Mecidiye, iriliğinden dolayı halk arasında “mandagö­zü” olarak da anılıyordu. 1848’de Mecidiye altın lirasının iki buçuk katı olan ikibuçuk­luklar basıldı.

Kösem Sultan’ın etkisiyle, sipahilerin ayaklanmasına neden olan ve sipahi ağalarının yönetimi ele geçirdiği (1648-1651) dönemin adı

1844’te yapılan nüfus sayımından sonra erkek vatandaşlar için düzenlenen nüfus tezkirelerine (kimlik belgesi) halk arasında Mecidiye-dendi. 1851’de Abdülmecid adına çıkarılan beş rütbeli, altın bezemeli nişan da Mecidiye adıyla anıldı

Mecidiye 49

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language