Meclis-i Ali-i Tanzimat 48

Meclis-i Ali-i Tanzimat

Meclis-i Ali-i Tanzimat, Osmanlı Devle­ti’nde kanun, nizamname ve talimatname hazırlamakla görevli yüksek kurul.

’nin işleri­ni hafifletmek amacıyla 1854’te kuruldu. Önemli görevlerinden biri de ’ya danışmanlık etmekti. Aldığı karar­lar Meclis-i Vükela’da görüşüldükten sonra padişahın onayına sunulurdu. Nazırların sorumlulukları konusunda son karar mercii olan kurulun üyeleri, aynı zamanda devletin en yüksek danışma organı Mec!is-i Ali-i Umumi’nin üyesiydiler. Meclis-i Ali-i Tan­zimat 1861’de kaldırılarak, görevleri yeni­den ’ye verildi.

Tanzimat döneminde özel hukuk ilişkilerini düzenlemek amacıyla çıkarılan ve 1.851 maddeden oluşan yasa

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language