Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye 48

Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye

, Meclis-i Vala olarak da bilinen, Osmanlı Devleti’n­de, Tanzimat döneminde bugünkü Yargı­tay ve Danıştay’ın görevlerini üstlenen yük­sek kurul.

1837’de oluşturulan Meclis-i Vala’nın baş­langıçtaki görevi, padişaha yargı, yönetim ve yasama konularında danışmanlık etmek­ti. Toplantı yeri Topkapı Sarayı’ndaki Kub­bealtı’ydı. Beş kişiden oluşan kurul Tanzi­mat’ın ilanından (1839) sonra daha da önem kazandı. Gülhane Hatt-ı Hümayunu’nda Meclis-i Vala, yasa hazırlayan ve yürütmeyi denetleyen bir kurul olarak tanımlandı ve kurulun üye sayısı artırıldı. Meclis-i Vala reisi, Meclis-i Vükela’nın da, (Bakaplar Kurulu) üyesi oldu. 1854’te Meclis-i Ali-i Tanzimat oluşturularak yasa ve tüzükleri hazırlama görevi bu yeni kurula devredildi. Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye’nin adı da Meclis-i Ahkam-ı Adliye oldu.

1858’de üyeler değiştirilirken ilk kez bir gayri müs­lim, kurula üye olarak alındı. 1861’de Meclis-i Ali-i Tanzimat kaldırılınca Meclis-i Vala bu ayrıca üç kurulun görevlerini yeniden üstlendi. Ayrıca üç alt komisyona ayrılarak mülli ve askeri işler ’ye, yasa ve  tüzükleri hazırlama görevi Meclis-i Tanzimat’a, davalar da Meclis-i Adli’ye verildi.

Ayrıca görev suçları işleyen nazırların bu kurulda yargılanmaları kabul edildi. Böyle­ce kurul devletin mahkeme-i kübrası (yüce yargı kurulu) niteliği kazandı. 1868’de Mec­lis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye kaldırılarak yerine ve Şura’yı Millet kuruldu.

Abdül­mecid adına kesilen Osmanlı parası

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language