Mecusilik 48

Mecusilik

,   olarak da bilinir, İO 6. yüzyılda İranlı peygamber Zerdüşt’ün kurduğu inanç ve ibadet sistemi. Hem tektanrıcı, hem de dualist (ikici) özellikler taşıyan bu din Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamı önemli ölçüde etkilemiştir. Bugün özellikle Hindistan’da Parsiler arasında varlığını sürdürmektedir. Zerdüşt dininin üyeleri için İslam kaynaklarında yer alan  adı, ilkçağda rahiplikte uzmanlaşmış Pers klanının üyelerini belirten Latince magus adının Eski Farsçadaki biçiminden Arapçaya geçmiştir.

Detaylı bilgi için ZERDÜŞÇÜLÜK olarak buraya bakınız

 

Tasavvufta, dünyadan el etek çekerek kendini Tanrı’ya kulluk ve ibadete adayan kişi

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language