Medeia 48

Medeia

, Yunan mitolojisinde Kolhis kralı ’in büyücü kızı. Argonotların önderi İason’un ’ten ’u almasına yardım etmiş ve İason’la evlenmiştir.

Euripides’in Medeia’sı, öykünün daha sonraki bir aşamasından başlar. Kolhis’ten kaçtıktan sonra, İason’u Altın Post’u getirmekle görevlendi­ren Kral Pelias’tan intikam aldığı için İol­kos’tan kurtulan Medeia, İason ve ondan olan çocuklarıyla birlikte Korinthos’ta yaşa­maktadır. Ama İason, Korinthos kralı Kre­on’un kızına aşık olarak onu terk eder. Medeia da, Krepn’u, kızını ve kendi çocuk­larını öldürüp İason’dan intikam aldıktan sonra Atina kralı Aigeus’a sığınır.

Medeia, Korinthos’a kaçtık­tan sonra Aigeus’la evlenir, ama onun oğlu Theseus’u zehirlemeye kalkışınca oradan kovulur. Herodotos’a göre Medeia, Korint­hos’tan Asya’ya geçerek sonradan Media olarak anılacak bölgeye yerleşmiş, bölge halkında da gen onun adından ötürü Medler denmiştir.

 

Yunan mitolojisinde Anadolu kökenli efsanevi öykü kahramanı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language