Medeni hukuk 48

Medeni hukuk

, kişiler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen özel hukuk dalı.

Özel hukukun en eski, en geniş ve en önemli alanını oluşturduğundan çoğu kez özel hu­kukla eşanlamlı kullanılan bir terimdir. Medeni hukuk kişilerin her türlü günlük ve çeşitli toplumsal ve iktisadi ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarını içine alır.

Bu nedenle özel hukukun en geniş ve en temel alanını oluşturur. Dar anlamda aile­ye, mirasa, eşyaya, malların devrine, söz­leşmelere ve borçlara ilişkin hukuk kurallarını kapsar. Toplumlar arasındaki tarihsel gelişme süreci farklılıklarından dolayı medeni hukuk alanında Roma- Germen hukuku, Angloamerikan hukuku, dinsel ve gelenekçi hukuk ve günümüzde uygulaması pek az yerde kalmış olan sos­yalist hukuk gibi değişik sistemlerin varlı­ğından söz edilebilir.  Ama bu hukuk sis­temleri arasında belli konularda etkileşım olduğundan bazı ortak yanlar da vardır.

Uyruk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bütün kişilere tanınan kişisel ve siyasal haklar

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language