Medeni usul hukuku 48

Medeni usul hukuku

, kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkları yargı yoluyla çözme­ye ilişkin biçimsel hukuk kurallarını içeren hukuk dalı.

Devletin egemenlik hakkını kullanan yargı organlarınca uygulanması bakımından kamu hukukuna, uyuşmazlığın konusunun özel hukuk ilişkilerinden kay­naklanması bakımından da özel hukuka girer. Bu nedenle çağdaş hukuk yaklaşımın­da karma bir hukuk dalı olarak nitelendirilir. Medeni usul hukuku, hukuk mahkemelerinin görev ve yetkilerine, kuruluşlarına, özel hukuk alanındakı uyuşmazlıkları konu alan davaların işleyişine ilişkin kuralları kapsar. Türkiye’de medeni usul hukuku kuralları, günümüze değin birçok değişiklik geçiren 18 Haziran 1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu­nu’nda düzenlenmiştir.

Siyasal iktidarı elinde tutan devlet başkanı ve hükümetten oluşan organ

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language