Medhal 48

Medhal

, Türk müziğinde, 20. yüzyıl başla­rında ortaya çıkmış bir çalgısal form.

Faslın başında peşrev yerine ya da bir konser parçası olarak çalınmak üzere bestelenir; peşrevlere göre oldukça serbest yapıtlardır. Belli bir hane sayısına bağlı kalma zorunlu­luğu yoktur, usul geçkisi yapılabilir, teslim denen nakarat bölümüne yer verilmeyebilir. Medhaller genellikle peşrevlerden kısadır. Bu yapıda ilk yapıtı besteleyerek medhal adını veren müzikçi ’dır. (1867-1935).

Daha sonra , , ve gibi besteciler bu formu kullanmış­tır. En tanınmış medhaller Refik Fersan’ın “Musahabat-ı Musikiye”si (rast) ve ’nın “Sultaniyegah Medhal”idir. Fer­san’ın birçok peşrevi de yapı ve duygu açısından medhal formuna yakındı.

 

Nihavend Medhal

 

Ali Ufki Bey’in hazırladığı, 16. ve 17. yüzyıl Türk sanat ve halk müziği yapıtlarının birçoğunun nota ve güftelerinin günümüze ulaşmasını sağlayan müzik derlemesi

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language