Medhiye 48

Medhiye

, divan edebiyatında bir kimseyi övmek için genellikle kaside biçiminde yazı­lan şiir ya da düzyazı.

Az olmakla birlikte, , , gibi nazım bi­çimlerinde medhiyeler de vardır. Daha çok padişah, vezir, şeyhülislam gibi devlet ileri gelenleri ya da halifelerle başka din ve tarikat büyükleri için yazılır. Arap ve Fars şairlerinin de büyük ilgi gösterdiği bu türün Osmanlı edebiyatındaki en güzel örneklerini Nef’i vermiştir.

Edebiyatta sözcükleri gerçek an­lamları dışında kullanma sanatı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language