Medici Ailesi 48

Medici Ailesi

Medici Ailesi, Floransa ve Toscana’da da 1434-1737 arasında hüküm sürmüş aile.

Yönetimleri 1494-1512 ve 1527-30 arasında kesintiye uğramıştır. Dört papa (X. Leo , VII. Clemens, IV. Pius ve XI. Leo) yetiştiren ailenin birçok üyesi de Avrupa’nın çeşitli kraliyet ailelerine girmiştir. Bunlardan en ünlüleri Catherine de Medicis ve adlı Fransa kraliçeleridir.

Tüccar kökenli olan Medici ailesinin en önemli özelliği, karşıtlarına silahla boyun eğdirmek yerine, parasal gücünü kullanarak onları kendi yanına çekmekti. Ailenin ilk üyeleri, Floransa halkının orta halli ve yoksul kesimlerini de kazanmaya çalışmış ve halkçı tutumlarını uzun süre korumuştu. Ayrıca hepsi de sanat, edebiyat ve mimarlık tutkunuydu, Sanatı gösteriş için değil, gerçek aydınlar oldukları için destekleyen Medici ailesi, Avrupa’nın en büyük sanat koruyucusu oldu.

soyu

Medici ailesi, Tosca­na bölgesinde, Floransa’nın kuzeyindeki Sieve Vadisinde yer alan Mugello’daki Ca­faggiolo köyündendi. Bu köylülerin bir bölümü, büyük olasılıkla 12. yüzyılda, tica­retin sağladığı yeni olanaklardan yararlanmak amacıyla Floransa’ya göç etti. Sonraki yüzyılda Medici ailesi, kentin ileri gelenle­rinden olmamakla birlikte, varlıklıları arası­na girmişti. 1340’tan sonra Avrupa’da baş gösteren ekonomik bunalım sırasında daha güçlü aileler iflas edince, kentin en seçkin ailelerinden biri oldu, Bilinen ilk Medici’nin torunu II. Chiarissimo’nun soyundan gelenlerin yönetimi ele geçirerek güçlerini pekiş­tirme çabaları, aileyi 50 yıl (1343-93) süre­cek zorlu mücadelelerle karşı karşıya bıraktı.

II. Chiarissimo’nun torunu Salvestro, de­desinin sıradan halkla (popolo minuto) ittifak kurma politikasını sürdürdü ve 1378’de yürütme konseyi signoria’nın başı­na getirildi. Aşağı sınıftan işçilerin çıkardığı Ciompi Ayaklanması’nı destekledi ve ayak­lanmanın başarıya ulaşması üzerine önemli parasal kazançların yanı sıra güçlü bir konum da elde etti. Ama ayaklanmacıların kurduğu yönetim 1381’de devrilince sürgü­ne gönderildi. 1393’te yeniden yönetimi ele geçirmeye çalışan yoksullar () Salvestro’yu unutmamış ve yeğeni Vieri’yi başa geçirmeyi düşünmüşlerdi. Vieri saygın­lığını yitirmeden aradan çekilmeyi başardı ve onun ölümüyle birlikte ailenin bu kolu son buldu.

Fransız Devrimi sırasında,amatör müzikçi tarafından bir gecede bestelenmiş, Fransız ulusal marşı

 

Yaşlı Cosimo soyu

Salvestro’nun uzaktan kuzeni olan ’nin (ya da ) soyu en ünlü Medici,kolunu oluştur­du. İlk büyük Medid sayılan oğlu Giovanni di de’ Medici (1360-1429) kumaş ve ipek üretimiyle bankacılık işlerini büyüte­rek aileyi güçlendirdi. Oğulları Cosimo (1389-1464) ile Lorenzo da (1394-1440) Medid ailesinin ünlü kollarını kurdular.

Büyük kardeş Cosimo de’ Medici, aile­nin siyasal gücünün temellerini attı. Floran­sa savaş kurulu Dieci (Onlar Konseyi) üyeliği gibi önemli görevler aldı. Oğulların­dan Piero di Cosimo de’ Medici (1416- 69), ailenin siyasal gücünü artırdı. Onun oğlu Lorenzo (Muhteşem, 1449-92) ise (Lorenzo de’ Medici). Floransa’nın ol­duğu kadar İtalya’nın da tarihinde önemli bir yer edindi. Ailesinden aldığı güçlü sanat sevgisiyle sanatçıların dostu ve koruyucusu, üstün bir devlet adamı oldu. Oğulları Piero (1472-1503), Giovanni (1475-1521, sonra­dan Papa X. Leo) ve Giuliano (1479-1516) Floransa tarihinde farklı roller oynadılar. Piero, Fransızların yanında yer aldığı için ihanetle suçlandı ve Medici ailesi Floransa’dan kaçmak zorunda kaldı (1494). O sırada kardinal olan Giovanni, Papa II. Julius üzerindeki etkisini kullanarak ailenin eski gücüne kavuşmasını sağladı. Fransa’dan Nemours dükü unvanını alan Giuliano ise genç yaşta öldü.

Piero’nun torunu Caterina (1519-89), II. Henri’yle evlenerek, Catherine de Medicis adıyla Fransa kraliçesi oldu ve dört oğlun­dan üçü Fransa tahtına çıktı. Michelangelo’ nun tamamladığı Medici Mezarları, Guilia­no ile onun gibi genç yaşta ölen Lorenzo’ nun (Piero’nun tek oğlu) anısına yapılmıştı. Medici döneminin doruğu sayılan bu yıllar, bazılarınca “X. Leo Çağı” olarak adlandırı­lır. Kuzenleriyle yeğenlerini kardinalliğe getiren Leo, Hıristiyanlıktan çok babası Lorenzo gibi sanat ve sanatçılarla ilgiliydi; bu yüzden de o dönemde önemsiz bir keşiş olan Martin Luther’in ortaya attığı düşün­celerle uğraşacak zamanı yoktu.

1520’lerde Cosimo’nun soyu yok olma noktasına gelmişti. Lorenzo’nun yeğeni Papa VII. Clemens, Floransa’da yönetimin başkasının eline geçmesini önlemek için 1532’de kendi evlilik dışı çocuğu olarak tanınan ’yu (1511-37) dük yaptı; aynı yıl anayasayı da değiştirdi. Acımasız ve baskıcı bir yönetim kuran , beş yıl sonra akrabası Lorenzino tarafından öldürüldü.

Toscana grandükleri

Alessandro’nun ölü­mü, ailenin Floransa’daki gücünü yıkamadı ve Cosimo’nun kardeşi Lorenzo’nun soyun­dan gelen yeni bir Medici kolu öne çıktı. Lorenzo’nun torununun torunu Cosimo de’ Medici (1519-74) önce Floransa dükü, sonra Toscana grandükü (1569) oldu ve adıyla hüküm sürdü. Ailenin sanat ve bilime yönelik geleneksel yakınlığını sürdü­ren yeni bir hanedan kurdu. Onun soyun­dan gelenler, 1700’lere değin Floransa ve Toscana’yı grandük olarak yönettiler. I. Cosimo’nun oğlu Francesco despot yöneti­mi ve bilim ile sanatı korumasıyla tanındı. Ekonomiyi neredeyse yıkıma sürükleyen ağır vergiler uyguladı. Kuyumcu, heykelci ve yazar Benvenuto Cellini’yi destekledi; kimyaya duyduğu yakın ilginin etkisiyle Floransa’da, ünlü Medici porseleninin üretildiği imalathaneyi kurdu. Kızı Maria, IV. Henri ile evlenerek Marie de Medicis adıyla Fransa kraliçesi oldu.

Francesco’nun kardeşi I. Ferdinando (1549-1609) grandük olduğunda kardinaldi. Daha deneyimli ve aklı başında yönetimiyle Toscana’ya refah ve istikrar getirdi. Roma’ daki Medici Villası’nı yaptırdı; daha sonra Floransa’ya taşınan “Nıobe” grubu gibi birçok heykelle birlikte çok değerli sanat yapıtlarını satın aldı. Başa geçtikten sonra da koruduğu kardinalliğini ancak evlenince bıraktı. Birçok yönden kardeşinin tam kar­şıtıydı.

I. Ferdinando’nun büyük oğlu (1590-1621) döneminde Avrupa gö­reli bir barış içindeydi ve verimli tarım bölgesi Toscana, kıtayı besleyerek zengin­leşmişti. Ama Cosimo’nun ardından bir gerileme başladı. II. Cosimo’nun büyük oğlu ’dan (1610-70) sonra, onun tek oğlu ve varisi III. Cosimo (1642- 1723) başa geçti. Onu, tek oğlu Gian Gastone (1671-1737) izledi. Gastone 1737’de çocuksuz ölünce grandüklük, Avus­turya’daki imparatorluk ailesine bağlı Lor­raine düklerine geçti (1738).

Eski Medici soyu genellikle Floransa halkı­nın cumhuriyetçi özlemlerine uygun bir yönetimden yanaydı. Daha sonra başa ge­çenler anayasal kurum ve uygulamaları ortadan kaldırıp baskıcı bir yönetim kurdu­lar. Kent bir sanat, bilim ve eğitim merkezi olarak önemini yitirdi. I. Cosimo’nun ço­cukları, evlilik yoluyla Avrupa’nın çeşitli kraliyet ailelerine girerek Medici ailesinin adını ve zenginliğini bir ölçüde korudular. Buna karşılık askeri güce dayanan bir yönetim kurmaları, tarih boyunca yaratıcı sanat çalışmaları ve kültürel canlılığıyla tanınan Floransa’nın bu konumunu zayıflat­tı. Pfalz elektörü Johann Wilhelm’in karısı ve III. Cosimo’nun kızı ’ nın (1667-1743) ölümüyle grandük soyu sona erdi. Medici ailesinin tüm sanat hazine­lerini ,Floransa’ya ve grandüklüğe bırakan ’nın Hükümdarlar Şape­li’ndeki mezarında Ultima della stirpe reale dei Medici (Medici Krallık Soyunun Son Üyesi) yazar.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language