Medici-Lorenzo Kütüphanesi 48

Medici-Lorenzo Kütüphanesi

Medici-Lorenzo Kütüphanesi, 15. yüz­yılda Floransalı Medici ailesinden Cosimo (Yaşlı), Piero ve Lorenzo’nun (Muhte­şem) derlediği kitap ve yazmalardan oluş­muş kütüphane.

İlk kurulduğunda bir bö­lümü halka açıktı. Ama 1494’te Medici yönetimi devrildi ve ailenin sarayı yağma­landı. Kütüphaneden geriye kalanlar, Lo­renzo’nun oğlu Giovanni (sonradan Papa X. Leo) tarafından Roma’ya götürüldü. Lorenzo’nun yeğeni Giulio 1523’te VII. Clemens adıyla papa seçilince, koleksiyo­nu Floransa’ya geri gönderdi ve Michelan­gelo’yu bir kütüphane binası yapmakla gö­revlendirdi. İlk çizimler 1523’te yapıldı. Aynı yıl tasarımı yapılan oymalı tavan, ancak 10 yıl sonra ve iki ayrı sanatçı tara­fından tamamlanabildi. Mozaik yer döşe­mesinde de tavandaki desen kullanıldı ve oymalı sıralar, ’nun taslakla­rına uygun olarak yardımcıları tarafından yapıldı. Tasarımlarını gene Michelange­lo’nun yaptığı kütüphane merdivenini de, 1559’da ve tamamladı.

Roma İmparatorluğu’nun Altın Çağı’ nın simgesi, 12 kitaplık Ta eis Eauton yapıtıyla ünlü Roma imparatoru

 

1571’de henüz tamamlanmadan açılan kü­tüphanedeki en önemli koleksiyon, 700’den fazlası 11. yüzyıldan daha eski olan 10.500 yazmadır. Bunlardan bazıları dünyanın en değerli yazmalarıdır. Örnek olarak Ver­gilius’un 4. ya da 5. yüzyıldan kalma ünlü bir yapıtı, İustinianos’un 6. yüzyıldan kalma ’si, ’un 10. yüzyıldan kal­ma bir yapıtı, pek çok eski Kitabı Mukad­des metni, Dante’nın 100 kadar yazması, Boccaccio’nun kendi yazmasından bir çağdaşı tarafından kopya edilen bir ve ’nin yazma otobiyografisi sayılabilir.

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language