Medresetü'l-Hattatin 48

Medresetü’l-Hattatin

Medresetü’l-Hattatin, 1 Mayıs 1914’te İstanbul’da açılan okulu.

Hat sanatının en önemli uygulama alanı Osman­lı Devleti’nin resmi yazışmalarıydı. Hat, yüzyıllar boyunca enderunda ve Divan-ı Hümayun kalemlerinde kullanıldı ve gelişti. Ayrıca Osmanlı kültürü içinde ayrı bir sanat dalı olarak varlığını sürdürdü. 19. yüzyılda Divan-ı Hümayun ve enderunun önemlerini yitirmeye başlaması üzerine hat sanatı da sarsıntı geçirdi.

Sadrazam Ahmed Cevad Paşa Babıali’de çalışanlar için Talim-i Hat adıyla bir kurs açtırdı. Kutsu hattat Sami Efendi yönetiyordu. Ahmed Cevad Paşa’ nın görevden alınması üzerine kurs çalışma­ları durdu. II. Meşrutiyet döneminde Şey­hülislam Mustafa Hayri Efendi bu sanatı yeniden canlandırmak ve ilerletmek amacıyla girişimlerde bulunarak Medresetü’l-Hatta­tin’in kurulmasını sağladı. Babıali Caddesi (Ankara Caddesi) üzerindeki Hoca Tahsin Efendi Mektebi’nde (Milli Eğitim Yayınevi) öğretime açılan okulun müdürlüğüne Raif Bey atandı.

Evkaf-ı İsla­miye Müzesi’ne bağlı olarak hizmet veren kurumda her yıl hat sergileri açıldı. Okul Harf Devrimi’nden (1928) sonra 1929’da Şark Tezyini Sanatlar Mektebi, 1931 ‘de Türk Tezyini Sanatlar Mektebi adını aldı. 1936’da da olarak İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne (Mimar Sinan Üni­versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) bağlan­dı.

İslam ülkelerinğe dinsel bilgilerin verildiği eğitim kurumu

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language