Medresetü'l-İrşad 48

Medresetü’l-İrşad

Medresetü’l-İrşad, Osmanlı döneminde 1919’da İstanbul’da açılan din meslek oku­lu.

1913’te imam, hatip ve müezzin yetiştir­mek üzere açılan Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba ve vaiz yetiştirmek amacıyla kurulan Medresetü’l-Vaizin adlı okullar beklenen ilgiyi görmedi. Hazırlanan yeni bir program ve tüzükle bu iki okul birleştiri­lrek Medresetü’l-İrşad açıldı. Okulun vaiz­lik şubesi yüksek, öteki şubeler idadi düze­yinde öğretim verecekti. Öğrenciler üç yıl­lık vaizlik, iki yıllık imam-hatip şubelerine sınavla alınıyor, parasız yatılı okuyorlardı. Mezun olanlar aylıklı personel olarak vila­yet, sancak ve kaza vaizliklerine, askeri birliklerde “irşad” görevine, tabur ve alay imamlıklarına atanıyorlardı. Cumhuriyet’ten sonra Tevhid-i Tedrisat Kanunu yürür­lüğe girince (1924) Medresetü’l-İrşad kapa­tıldı.

İlk Osmanlı medresesi nerede açıldı?

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language