Medresetü'l-Kuzat 48

Medresetü’l-Kuzat

Medresetü’l-Kuzat, 1911 ‘de İstanbul’ da açılan .

Medrese dışında, ilmi­ye sınıfına eleman yetiştirilmesi için ilk girişim 1854’te oldu. Bu amaçla Muallimha­ne-i Nüvvab adıyla açılan okul, 1884’te adını aldı. Burada 1886’da nizamiye mahkemeleri için yargıç yetiştirilmeye başladı.

II. Meşrutiyet döne­minde okulun öğretim programı yeniden düzenlendi; 1911’de de adı Medresetü’l ­Kuzat olarak değiştirildi. Ders programı 1913 ve 1915’te çıkarılan tüzüklerle iki kez yenilendi. Üç yıllık ve yatılı olan okulun 1915’te de sınıf-ı mahsusa adıyla iki yıllık gündüzlü bölümü açıldı. Bu bölümü bitiren­ler şeriye mahkemelerinde katip olarak görevlendiriliyordu. Mecelle, feraiz, arazi kanunu, ticaret-i bahriye kanunu, ticaret-i berriye kanunu, icra kanunu, ceza kanunu, usul-i muhakeme-i hukukiye, hukuk-ı dü­vel, hukuk-ı idare, iktisat, hüsnü hatt-ı talik gibi derslerin okutulduğu Medresetü’l-Ku­zat 1924’te kapatıldı.

Matematik, astronomi, din bilimleri, ileri düzeyde tıp öğretilen medrselere ne isim verilirdi?

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language