Medresetü'l-Vaizin 48

Medresetü’l-Vaizin

Medresetü’l-Vaizin, vaiz yetiştirmek üze­re 1913’te İstanbul’da açılan din meslek okulu. Medrese eğitimini yenileştirme giri­şimleri sırasında, Medresetü’l-Eimme ve’l­ Huteba ile aynı zamanda açıldı. ittihat ve Terakki yönetimi Medresetü’l-Vaizin’de yetişecek vaizlerin halkın aydınlatılmasında önemli bir görev üstleneceğini düşünüyordu. Bu nedenle muhalifler okula, “ilk Müslüman misyoner okulu” eleştirisini yönelttiler.

Üç sınıflı olan okula rüştiye mezunları ve medrese öğrencileri sınavla alınıyordu. Mezun olanlar vaiz olarak vilayet ve sancaklara atanıyordu. Ama gerek Medresetü’l-Vaizin’in, gerekse Medresetü’l-Eimme ve’l­ Huteba yeterli ilgiyi görmemesi ve istenen sonucu vermemesi üzerine, 1919’da iki okul birleştirilerek Medresetü’l-İrşad adıyla, yeni bir okul kuruldu.

Hz. Muhammed tarafından Medine kent devletinin temellerini belirlemek üzere dü­zenlenen yasal belge

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language