Medüz 48

Medüz

, () filumundan omurgasız hayvanların iki temel vücut biçi­minden biri. Deniz anasına serbest yaşama evresindeki tipik görünüşünü veren bu vü­cut biçimi genellikle çana ya da şemsiyeye benzer.

Gövdenin merkezinden aşağıya doğru sarkan manubriyumun (ağız borusu) ucunda ağız bulunur. Ağız başlıca iç organ olan ve çanın kenarlarına doğru uzanan ışınsal kanallarla bağlantılı sindirim boşlu­ğuna açılır. Medüzler serbestçe yüzme yeteneğindedir. Çanın alt yüzeyinde bulunan kasların düzenli kasılmasıyla sağlanan su akımı medüzün yavaş yavaş ilerlemesi için itici bir güç oluşturur.

Erişkin knidlilerin bir yere bağlı yaşama evresinde görülen öbür temel vücut biçimi ‘tir.

Yassı balıklar familyasından, gövdeleri üstten iyice basıklaşmış, gözleri başın sağ yanında yer alan diplerde yaşayan balık türü

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language