Mehmed Emin Rauf Paşa 48

Mehmed Emin Rauf Paşa

Mehmet Emin Rauf Paşa iki kez II. Mahmud ve üç kez Abdülmecid döneminde toplam 5 kez 14 sene 7 ay 36 gün sadrazamlık yapmış olan Osmanlı devlet adamı (d. 1780, İstanbul ö. 28 Mayıs 1860, İstanbul).

Darü’s-saade ağası kethüdası Çavuşbaşı Said Mehmed Efendi’nin oğluydu. Özel öğrenim gördü. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1814’te şıkk-ı evvel defterdarı (başdefterdar) oldu. Bu görevi sırasında vezirliğe yükseltilerek sadrazamlığa getirildi (1815). II. Mahmud üzerinde etkili olan Halet Efendi ile anlaşmazlığa düşünce görevden alınarak Sakız Adasına sürüldü. Bağışlandıktan sonra çeşitli yerlerde sancakbeyliği ve beylerbeyliği yaptı. 1833’te Reşid Mehmed Paşa’nın yerine ikinci kez sadrazamlığa getirildi. 30 Mart 1838’de sadrazamlık unvanı başvekilliğe dönüştürülünce ilk başvekil oldu. Ayrıca dahiliye nazırlığını da üstlendi. Abdülmecid’in tahta çıkmasından sonra görevden alındı (Temmuz 1839). başkanlığında bulunduktan sonra, 1840-41 arasında üçüncü kez, 1842-46 arasında dördüncü kez sadrazamlık yaptı. Tanzimat yanlılarının ve ’nın artan gücünü zayıflatmayı amaçlayan Abdülmecid tarafından Ocak 1852’de beşinci kez sadrazamlıga getirildi. Tanzimat yanlılarının baskısıyla kısa sürede görevinden alındı (Mart 1852). Daha sonra bir süre Meclis-i Ali’de görev yaptı.

Hz. Hüseyin için yazdığı Mersiye-i Hazreti Şah-ı Şehid-i Kerbela adlı uzun mersiyesiyle tanından Bektaşi Şeyhi

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language