Mehmed Esad Yesari

, Türk nestalikinin oluşmasına öncülük eden (d. İstanbul ö. 1798, İstanbul).

Doğuştan çolak olduğu ve yazıyı sol eliyle yazdığı için solak anlamına gelen Yesari lakabıyla anılmıştır. Babasının, yazı öğrenmesi için götürdüğü nestalik üstatlarından Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi ona ders vermeyi reddetti. Bunun üzerine yumuşak bir insan olan hattat Dedezade Mehmed Said’e başvuran Mehmed Esad, kısa zamanda ilerleyerek icazetname almayı başardı. Ayrıca Kâtibzade Mehmed Refi ve İsmail Refik’ten de icazetname aldı. Kadılığa kadar yükselen Mehmed Esad, II. Mustafa döneminde sarayda yazı hocalığı da yaptı.

Yesari’nin ilk yazıları ünlü İranlı hattat İmad’ın üslubundadır. 1780-86 arasındaki yazılarında normal boyda yazdığı harfleri daha sonraları büyüttüğü, bazen de küçülttüğü dikkati çeker. Bu tutumuyla bir arayış içinde olduğu anlaşılan Mehmed Esad, Türk üslubundaki nestalikin doğmasında büyük rol oynamıştır. Bu yazının güzel bir örneği, Üsküdar’da Selim Ağa Kütüphanesi’nin onun elinden çıkan yazıtıdır. Mehmed Esad’ın en tanınmış öğrencileri, oğlu Mustafa İzzet (Yesarizade) ile Mehmed Emin, Abdülkadir ve Sadullah efendilerdir.

Fatih Sultan Mehmed’in Anadolu’yu tamamen Osmanlı İmparatorluğu haline getirdiği savaşın adı

 

Yesârî Mehmed Esad’ın ta‘lik mâil kıtası

Sen de birkaç kelam et...

Select Language