Derin Bilgili Ansiklopedi

Mehmed Reşid Paşa

0 2

Çağrı Tasarım Kampanya

Reşid Mehmed Paşa, Osmanlı sadrazamı (d. Gürcistan ö. Ekim 1836,Diyarbakır).

Koca Hüsrev Paşa’nın kölelerindendi. 1808’de rütbesiyle Menteşe (Muğla) mutasarrıflığına getirildi. 1811’de vezir payesiyle Karaman beylerbeyi oldu. 1813’te Tırhala, ertesi yıl Vidin mutasarrıflıklarına, 1824’te de Rumeli beylerbeyliğine atandı. 1828’de İnebahtı ve Karlı-eli muhafızlıklarını da üstlendi. Ocak 1829’da sadrazamlığa getirildi.

Arnavutluk’ta düzeni sağlamaya çalıştığı sırada, Konya’ya kadar ilerleyen Kavalalı İbrahim Paşa’nın üzerine gönderildi. Kış koşullarından yararlanarak Konya’yı kuşatıp İbrahim Paşa’nın Mısır’la bağlantısını kesmeyi planlıyordu. II. Mahmud’un emri üzerine elindeki düzensiz orduyla saldırıya geçmek zorunda kaldı. İyi eğitim görmüş düzenli Mısır kuvvetleri karşısında başarılı olamadı ve İbrahim Paşa’ya tutsâk düştü (Aralık 1832). Şubat 1833’te görevinden alındıktan sonra Sivas ve Diyarbakır valiliklerinde bulundu.

İstanbul Darülfünunu yerine İstanbul Üniversitesi’nin açılmasını sağlayan Andımız’ın yazarı siyasetçi ve hekim

 

Leave a comment