Mehmed Rüşdi Paşa 48

Mehmed Rüşdi Paşa

, ’in tahttan indirilmesinde önemli rol oynamış Osmanlı sadrazamı (d. Ka­sım/Aralık 1811, Ayandon (Ayan­cık] – ö. 14 Mart 1882, Manisa).

Çocuk yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Mahalle mektebinde okudu. Asa­kir-i Muntazame’ye girdikten bir süre sonra mülazım oldu. Bu arada Fransızca öğrendi ve Bab-ı Seraskeri Tercüme Odası’nda Fransızcadan askeri nizamnameleri çevir­mekle görevlendirildi. Kolağası olarak Anadolu, Rumeli ve Suriye’de bulundu.

1839’da miralay, 1843’te mirliva, ardından Dar-ı Şüra-yı Askeri üyesi, 1845’te ferik, 1847’de de Hassa Ordusu müşiri (İstanbul’ da bulunan 1. Ordu komutanı) oldu. 1848’de Dar-ı Şüra-yı Askeri başkanlığına, 1851’de de seraskerliğe atandı. 1853’te ser­askerlikten alınarak yeniden Hassa Ordusu müşirliğine getirildi. Aynı yıl görevinden ayrıldı. 1854’te Meclis-i Ali-i Tanzimat üye­liğine atandı. 1855’te ikinci kez serasker oldu. Ertesi yıl bu görevinden alındıysa da 1857-58’de yeniden seraskerlik yaptı. 1858’de Tophane müşiri ve Meclis-i Ali-i Tanzimat başkanı oldu.

1859’da Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa‘nın yerine sadrazamlı­ğa getirildi. 1860’ta görevinden alındı. 1861-63 arasında dördüncü kez seraskerlik yaptı. 1866’da Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye başkanlığına getirildi. Aynı yıl Fuad Paşa’nın yerine ikinci kez sadrazam oldu. Ama dış politika alanında karşı karşıya kaldığı sorunlar nedeniyle 1867’de sadra­zamlıktan istifa etti. 1867-68 yıllarında be­şinci kez seraskerlikte bulundu. 1871’de Divan-ı Ahkam-ı Adliye nazırı oldu. Ekim 1872’de üçüncü kez sadrazamlığa getirildi ve yaklaşık dört ay bu görevde kaldı. Mayıs 1876’da başlayan dördüncü sadrazamlık döneminde Abdülaziz’in tahttan indirilme­sinde önemli rol oynadı. Ama II. Abdülhamid’in tahta çıkmasından sonra onunla anlaşmazlığa düştü ve görevinden ayrıldı (Aralık 1876). 28 Mayıs 1878’de beşinci kez getirildiği sadrazamlık görevinde yal­nızca bir hafta kaldı. Görevden alındıktan sonra Manisa’daki çiftliğine çekildi. 1881’de Abdülaziz’in ölümüyle ilgili ola­rak sorguya çekildiyse de yargılanmasına gerek görülmedi.

Talat Paşa – Enver Paşa – Cemal Paşa üçlüsü elinde olduğu bir dönemde sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language