Mehmed Süreyya Bey 48

Mehmed Süreyya Bey

, adlı geniş kapsamlı biyografi ansiklopedisiyle tanınan Osmanlı araştır­macı ve yazar (d. 1845, İstanbul­ ö. 12 Ocak 1909, İstanbul).

Yaşamına ilişkin bilgiler sınırlıdır. Kayma­kam Hüsnü Bey’in oğluydu. Darülmaarifi bitirdi. Özel dersler alarak Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Babıali Tercüme Odası’nda, Maarif Nezareti’nde, Ceride-i Havadis gazetesinde çalıştı.

Son dönemin en ünlü Osmanlı biyografi araştırmacılarından biri olan Mehmed Sü­reyya Bey’in Sicill-i Osmani (1891-93, 4 cilt) adlı yapıtı Osmanlı döneminde yetişmiş yaklaşık 20 bin devlet görevlisinin yaşam öy­küsünü kapsar. Sicill-i Osmani’nin birinci cildinin ilk bölümü tara­fından düzenlenip genişletilerek Osmanlı Devleti’nde Kim Kimdir? (1969) adıyla yeni­den basılmıştır. Mehmed Süreyya Bey bu yapıtına Tekmile-i Sicill-i Osmani ve Leyl-i Zeyl adlı ekleri yazmışsa da bunların müs­veddeleri Cihangir yangınında (1916) basıl­mamış öbür yapıtlarıyla birlikte kaybolmuş­tur. Yazarın Nuhbetü’l-Vekayi adlı yapıtı 1831-75 arasında görev yapan devlet adamlarının atama, azil ve ölüm tarihlerini içerir.

Bağdat’ı geri almak için oluşturulan Osmanlı-Alman ordular grubu

Mehmed Süreyya Bey 49

Sen de birkaç kelam et...

Select Language