Mehmet Ağa Küçük

, III. Selim döneminin en önemli bestecisi. (ö. y. 1800).

Padişahın musahiplerinden Kemani Hızır Ağa’nın (6. y. 1760) oğluydu. Müziği babasından öğrendiği söylenir. Genç yaşta saraya girerek III. Selim’in musahiplerinden biri oldu. Güzel sesli ve usta bir okuyucuydu. Serhanende olarak Saray Fasıl Heyeti’ni yönetti. Çeşitli güfte derlemelerinde onun adıyla verilen 100 dolayında sözlü yapıt vardır. Ama bunların ancak 39’i günümüze ulaşmıştır. Ayrıca 4 peşrevle 4 sazsemaisinden oluşan 8 çalgısal yapıt da ona atfedilir. Repertuardaki sözlü yapıtlarından 22’si beste, 7’si ağırsemai, 6’sı da yürüksemai formundadır. Bazı kaynaklarda Arif Mehmed Ağa adıyla verilen yapıtların Küçük Mehmed Ağa’ya mı yoksa ünlü şarkı bestecisi Rifat Bey’in babası Keçi Arif Ağa’ya mı ait olduğu kesin değildir. Başlıca yapıtları arasında “Gelince hatt-ı muanber ‘o meh-cemalimize” (evcârâ birinci beste), “Kimin meftunu oldun ey peri-ruyim nihan söyle” (evcârâ ağırsemai), “Saki çekemem vaz-ı zarifâneyi boş ko” (evcârâ yürüksemai), “Kapılır her gören ol şuh-i cihanâşubu” (suzinâk ağırsemai), “Ey dil heves-i vuslat-ı canân sana düşmez” (Guzinâk yürüksemai), “Bulunmaz nev-civansın hemdem-i ağyarsın hayfâ” (zavil ağırsemai), “Alsam ağuşuma bir şeb o mehi hâle gibi” (şevkutarab beste) sayılabilir. Özellikle III. Selim’in buluşu olan evcârâ makamında bestelediği dört yapıt çok beğenilmiştir.

Yüz yirmi zamanlı, 63 vuruşlu, beş usulün bir araya getirilmesiyle oluşan Türk müziğinde büyük bir usul

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language