Mehmet Rauf 48

Mehmet Rauf

, Türk edebiyatında psikolojik roman türünün ilk örneği sayılan adlı yapıtıyla tanınan romancı, öykü ve oyun yazarı (d. 1875, İstanbul ö. 23 Aralık 1931, İstanbul).

Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’nde okudu. Bahriye Mektebi’ni (sonradan Deniz Harp Okulu) bitirdi (1893). Görevli olarak Girit’e (1894) ve Almanya’ya (1895) gönderildi. İstanbul’a döndükten sonra yabancı elçilik gemilerinin irtibat subaylığına atandı. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra askerlikten ayrıldı ve geçimini yazarlıkla sağlamaya çalıştı. Mehasin (1908-09) ve Süs (1923-24) adlı iki kadın dergisi çıkardı. Bir süre ticaretle uğraştı. Son yılları büyük bir yoksulluk içinde geçti.

On altı yaşındayken yazdığı ve ’in İzmir’de çıkardığı Hizmet gaze­tesinde yayımlanan ilk öyküsü “Düşüş”ten sonra Mektep ve dergilerin­de görünen Mehmet Rauf asıl ününü Ser­vet-i Fünun’da tefrika edilen Eylül (1901, 1990) adlı romanıyla yaptı. Türk edebiyatın­da ilk büyük psikolojik roman kabul edilen Eylül’de Fransız romanında çok yaygın olan karı-koca-aşık üçgeni ele alınmıştır. Ruh çözümlemeleri açısından döneminin en yet­kin örneği sayılan yapıtın başarı kazanma­sında Mehmet Rauf’un diğer yazarlarına göre daha pürüzsüz ve akıcı bir dil kullanmasının payı büyüktür. Roman, kimilerine göre yazarın umutsuz aşkından izler taşımaktadır. Bazı eleştir­menler olay örgüsünün yoğun ruh çözümle­meleriyle sık sık kesilmesini bir kusur olarak görmüşlerdir. Mehmet Rauf, daha sonraki roman, öykü ve oyunlarında Eylül’deki başarısını yineleyememiştir.

Mehmet Rauf 49

ÖNEMLİ YAPITLARI. Roman. Genç Kız Kalbi (1914, 1946), Karanfil ve Yasemin (1924), Son yıldız (1927), Kan Damlası (1928), Halas (1929). Öykü. İhtizar (1909), Son Emel (1913), Bir Aşkın Tarihi (1915), ilk Temas, ilk Zevk (1922), Eski Aşk Geceleri (1927). Oyun. Ferdi ve Şürekası (1909), Cidal (1911), Sansar (1920).

Sicill-i Osmani adlı geniş kapsamlı biyografi ansiklopedisiyle tanınan Osmanlı araştır­macı ve yazar

 

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language