Mehr 48

Mehr

, İslam hukukunda evlenen erkeğin eşine vermekle yükümlü olduğu para ya da mal.

Evlilik sözleşmesi sırasında belirlenen mehre , sözleşme sırasında belirlenmediği için sonradan kadının emsali göz önüne alınarak saptanan mehre de adı verilir. Mehr evlilik sözleş­mesinin zorunlu koşuludur. Bu nedenle hiçbir biçimde düşürülemez, ama kadın mehrini eşine bağışlayabilir. Kadın mehri üzerinde mutlak kullanma hakkına sahiptir. İslam hukukçularınca farklı biçimlerde belirlenen mehrin alt sınırı, Hanefilerde 10 dirhem (32,5 gr) gümüş, Malikilerde ise üç dirhem (9,75 gr) saf gümüştür. Şafii ve Hanbeli mezheplerinde alt sınır yoktur. Az ya da çok değeri olan her şey mehr olabilir. Yalnız Ahmed bin Hanbel mehrin 10 dir­hemden az olmamasının iyi olacağını söylemiştir. Üst sınır konusunda belirlemeye gitmeyen bilginler yalnızca erkeği güç durumda bırakacak miktarların sakıncalarına dikkat çekmekle yetinmişlerdir.

Tasavvufta, dünyadan el etek çekerek kendini Tanrı’ya kulluk ve ibadete adayan kişi

 

Sen de birkaç kelam et...

Select Language